Shaykh ʿAbd ar-Razzāq b. ʿAbd al-Muḥsin al-ʿAbbād:

Eén van de zaken die valt onder de meest belangrijke verplichtingen en enorme verantwoordelijkheden waar een dienaar verplicht aandacht aan dient te schenken in dit leven is de opvoeding van kinderen, het disciplineren en het adviseren van hen. Want de kinderen vallen onder een van de belangrijkste toevertrouwing (amānā) die Allah heeft opgedragen om hier zorg voor te dragen en om deze te beschermen. En vanwege het belang van deze enorme amānā zal ik hier de belangrijkste aandachtspunten en fundamenten vermelden waar iedere ouder aan vast dient te houden zodat dit nobel en verheven doel verwezenlijkt wordt…

Klik op de afbeelding om het e-boekje te lezen: