Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Is het aantal keren dat er op de bazuin wordt geblazen twee of drie keer?

Antwoord:

Het correcte antwoord is dat het twee bazuinstoten zijn. Dit is hetgeen dat vast staat in de edele Qorʾān en de authentieke overleveringen.

De eerste: De stoot van verschrikking. Dit is een stoot van bezwijking en (waarbij de mensen zullen) overlijden

De tweede: De stoot van wederopstanding.

De eerste stoot heeft de volgende benamingen:

De stoot van verschrikking.

De stoot van bezwijking.

De stoot van overlijden.

Dit is vermeld in de uitspraak van Allah (جل و علا):

“Wanneer er op de bazuin wordt geblazen, op die dag is er geen verwantschap tussen hen en zullen zij elkaar geen vragen stellen.” [Al- Muʾminūn (23):101]

En in de uitspraak van Allah (جل و علا):

“En (gedenkt) de dag waarop er op de bazuin wordt geblazen en degenen die zich in de hemelen en op aarde bevinden opgeschrikt zullen worden. Behalve voor wie Allah het (anders) wil. En allen zullen nederig tot Hem komen.” [An-Naml (27):87]

Andere (geleerden) zeiden dat het drie stoten zullen zijn. De stoot van verschrikking waarbij de mensen opgeschrikt zullen worden zonder te overlijden. Vervolgens de stoot van bezwijking en overlijden en als laatste de stoot van wederopstanding. En dit komt voor in de overlevering van de bazuin op gezag van Ismaʿīl b. Rāfi` al-Anṣārie. Deze overlevering is echter zwak.

Het correcte is dus dat er twee stoten zullen zijn. De stoot van verschrikking die door Isrāfīl verlengd zal worden (i.e. een lange blaas). De eerste die dit zullen horen zijn de mensen. Eénieder van hen zal er (aandachtig) naar luisteren en zijn nek op en neer bewegen om er een oor aan te lenen. Vervolgens blijft Isrāfīl de stoot verlengen totdat (het geluid) toeneemt en de mensen bezwijken en overlijden.[1]

Bron: Fatāwā nūr ʿalā ad-darb deel 4 blz. 328. Uitgever: Ar-Riʾāsa al-ʿāmma lil-buḥūth al-ʿilmiyya wal-iftaʾ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2007.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: wat de Shaykh bedoelt (en Allah weet het beter) is dat de stoot uit twee gedeeltes bestaat. In het begin zullen de mensen schrikken zonder te overlijden. Vervolgens zal de stoot verlengen en toenemen in geluid tot het punt dat de mensen zullen bezwijken en overlijden.

Screenshots Arabische Bron: