Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Ik heb een persoon horen zeggen dat al-Aʿrāf een scherm (barrière) is tussen het paradijs en het hellevuur waar men een aantal jaren zal verblijven?

Antwoord:

Op de dag des oordeel zullen de mensen in drie groepen zijn verdeeld.

  1. Een groep wiens goede daden zwaarder wegen dan hun slechte daden. Zij zullen niet bestraft worden en treden het paradijs binnen.
  2. Een groep wiens slechte daden zwaarder wegen dan hun goede daden. Zij verdienen een bestraffing naar gelang hun slechte daden. Vervolgens zullen zij (uiteindelijk) in het paradijs terechtkomen.
  3. Een groep wiens slechte en goede daden gelijk zijn. Zij zijn de mensen van Aʿrāf. Zij zijn niet van het paradijs noch van het hellevuur. Integendeel, zij zullen zich bevinden op een landengte, een verheven plek waar zij het hellevuur en paradijs zullen zien. Zij zullen hier zolang Allah wil verblijven en uiteindelijk zullen zij het paradijs binnen treden. Dit is van Zijn (سبحانه و تعالى) volledige rechtvaardigheid, dat hij ieder mens datgene geeft wat hem toekomt.

Degene wiens goede daden zwaarder wegen, die is van de mensen van het paradijs. Degene wiens slechte daden zwaarder wegen, die wordt zolang Allah wil in het hellevuur bestraft. En degene wiens goede en slechte daden gelijk zijn die, is van de mensen van Aʿrāf.

Al-Aʿrāf (het scherm) blijft echter niet voor altijd voortduren. Datgene wat voortduurt en blijft is het paradijs of het hellevuur.

Moge Allah mij en jullie van de mensen van het paradijs laten zijn.

Bron: Beluister audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl