Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Wanneer een persoon sterft gaat hij dan na zijn dood naar het Paradijs of Hellevuur of verblijft hij in zijn graf to de Dag des Oordeel? Wij wensen graag een verduidelijking met een aantal toevoegingen hieromtrent. Alvast bedankt.

Antwoord:

Wat betreft het lichaam van de dode die blijft op aarde op de plek waar die begraven is tot aan de Dag des Oordeel. Allah (تعالى) zegt:

“En de Bazuin zal geblazen worden, daarop haasten zij uit de graven naar hun Heer.” [Yāsin (35):51]

En Allah (تعالى) zegt:

“En voor hen is een barzakh (scheiding) tot de Dag waarop zij opgewekt worden.” [Al-Muʾminūn(23:100] 

Zijn lichaam blijft dus op aarde. Wat betreft zijn ziel die bevindt zich in het Paradijs of Hellevuur. Allah (تبارك و تعالى) zegt:

“Degenen wiens levens de engelen zullen wegnemen in een staat van reinheid zullen zeggen: Salāmun ʿAlaykum, treedt het Paradijs binnen, wegens (het goede) wat jullie verricht hebben.’” [An-Naḥl (16):32]

Allah maakt dus duidelijk dat deze uitspraak plaatsvindt bij de dood. Dit betekent dus dat zij het Paradijs betreden op de dag dat zij sterven, en dit kan alleen voor de ziel zijn en niet voor het lichaam.

Het is authentiek vastgesteld dat de Profeet ﷺ zei:

“Waarlijk, wanneer de dode in zijn graf een gelovige was wordt er een deur voor hem geopend naar het Paradijs en bereikt hem iets van haar geur en gunsten. Wat betreft de ongelovigen, hun zielen zullen eveneens naar de bestraffing worden gebracht.”

Allah (تعالى) zegt over de mensen van Farao:

“Zij zullen s`ochtends en s`avonds onderworpen worden aan het Hellevuur. En de Dag waarop het Uur aanbreekt (wordt er tegen de Engelen gezegd): `Laat Farao en zijn volgelingen de zwaarste bestraffing binnengaan!’” [Al-Ghāfir (40):46]

En Hij (تعالى) zegt:

“Voorwaar, (tot) degenen waarvan de zielen door de Engelen worden meegenomen, en die onrechtvaardig waren zeggen zij: `In wat voor toestand waren jullie (toen jullie stierven)?’ Zij zeggen: `Wij waren de onderdrukten op aarde.’ Zij zeggen: `Was de aarde van Allah niet uitgestrekt dat jullie daarop hadden kunnen uitwijken?’ Zij zijn degenen wiens verblijfplaats het Hellevuur is. Het is de slechtste bestemming!” [An-Nisāʾ(4):97]

En Allah (تعالى) zegt:

En als jij (het) zou kunnen zien, wanneer de Engelen (de zielen van) degenen die ongelovig zijn wegnemen, (en hoe) zij hun gezichten en hun ruggen slaan (en zeggen): `Proeft de bestraffing van het branden.’ Dat is vanwege wat hun handen hebben voortgebracht, en waarlijk, Allah is geen onrechtvaardige voor de dienaar.” [Al-Anfāl (8):50-51]

Dit is dus een bewijs dat de dode gelovige zijn beloning in het Paradijs zal tegemoetkomen vanaf de dag dat hij sterft. En de ongelovige (zo ook) zal zijn bestraffing in het Hellevuur tegemoetkomen. Dit met betrekking tot de ziel. Wat betreft het lichaam dat blijft op aarde tot aan de Dag des Oordeel. En de ziel zal zich ermee herenigen, ofwel om bestraft te worden of om gezegend te worden zoals de overleveringen hierop duiden.

Bron: Beluister audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl