Shaykh al-Islām b. Taymiyya (رحمه الله) werd het volgende gevraagd over de kinderen van de gelovigen:

Vraag:

Verblijven de kinderen in dezelfde staat waarin zij zijn overleden of worden zij groter en trouwen zij? Zo ook de meisjes, zullen zij trouwen?

Antwoord:

Alle lof is aan Allah, wanneer zij (de kinderen) het paradijs binnen treden, dan zullen zij deze betreden als volwassene in de vorm van (de Profeet) Adam[1]. Zijn lengte was (ongeveer) 30 meter en zijn breedte was (ongeveer) 3.5 meter[2].

Zij zullen trouwen zoals de volwassenen dat ook doen. En wie van de ongehuwde vrouwen overlijdt die zal in het hiernamaals trouwen. Zo ook de ongehuwde mannen, zij zullen trouwen in het hiernamaals.

En Allah weet het beter.

Bron: Aḍwāʾ min fatāwā shaykh al-Islām b. Taymiyya deel 1 blz. 508. Uitgever: Dār ibn Jawzī lil-nashr wat-tawzīʿ, Damam Saoedie-Arabie. 1ste druk 2008.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Op gezag van Muʿādh b. Jabal dat de Profeet ﷺ zei: ‟De mensen van het Paradijs zullen het Paradijs betreden zonder lichaamshaar, met kuḥl op hun ogen, 33 jaar (van leeftijd).” (Tirmidhī nr. 2545 & al-Albānī in Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ nr. 7928).

[2]Tirmidhī nr. 2545 & 2562 en At-Ṭabarānī in Aṣ-Ṣaghīr nr. 808.

Screenshots Arabische Bron: