Shaykh Rabīʿ b. Hādī al-Madkhalī werd het volgende gevraagd:

“Voorwaar, hij (i.e. de shayān) en zijn aanhangers (i.e. zijn soldaten van de jinns of van zijn stam) zien jullie van waar jullie hen niet zien.” [al-Aʿrāf (7):27]

Het niet zien, is dit absoluut? Of is het mogelijk dat sommige mensen de shayāṭīn (duivels) soms kunnen zien?

Antwoord:

Ja dit is mogelijk. Dit is eens voorgevallen zoals in het verhaal wat is overlevert op gezag van Abī Hurayra (رضي الله عنه) met de shayṭān. En de boodschapper van Allah heeft hem gezien terwijl hij aan het bidden was.

En ik (Shaykh Rabīʿ) wallahī, heb hem zelf gezien! Ik heb shayāṭīn gezien. Ik heb een paard gezien die ik nog nooit in mijn leven gezien heb. Ik heb dit paard samen met mijn broer gezien in de nacht. Wij waren aan het reizen toen we dit vreemde merkwaardige paard zagen op een plek waar geen weiland aanwezig was noch waren er mensen aanwezig. Mijn broer en ik begrepen hieruit dat het een shayṭān was. Echter wilde hij mij niet bang maken en ik wilde hem niet bang maken. Toen wij verder weg waren, en ik weet even niet meer wie het als eerst vroeg ik of mijn broer:

“Weet je wie dit paard was?”

Ik dacht dat hij het was die toen zei: “Dat was een ghūl[1], met andere woorden een shayṭān.”

(Tweede voorval):

En terwijl ik in de auto zat tussen maghreb en ʿīshāʾ, zag ik een naakt persoon zonder haar op zijn hoofd (i.e. kaal). Zijn uiterlijk was vreemd. Voor hem stonden twee jongetjes met gigantische hoofden zonder enig haar. Zij waren zeer dun, hun schenen waren erg klein en hun uiterlijk was uitermate vreemd. Ik en een metgezel van me zagen hen. Hij en ik wisten dat het om shayāṭīn ging. Toen we passeerde zij ik: “Wat is dit?”

Waarop hij zei: “Shayāṭīn”.

Ik zei hierop: “Dat klopt!”

Vele mensen kunnen dus de shayāṭīn zien. (Echter) In de meeste gevallen verschijnen zij niet. Er zijn nu mensen spijtig genoeg die kennis hebben genomen van Muḥammad ʿAbdū (student van al-Afghānī) die siḥr (tovenarij) en het zien van de jinn ontkennen. Dit fundament hebben ze van oorsprong genomen van de muʿtazilla[2] groepering die hun verstand vooropzetten in de religie en het leven[3].

Het kan dus zijn dat men hen (de shayāṭīn en jinns) soms ziet. En ik bevestig nogmaals dat ik deze zaken met mijn eigen ogen gezien heb!

Bron: Fatāwā fī al-ʿaqīda wal-manhaj blz. 20-21. Uitgever: Dār al-Minhāj, Cairo Egypte. 1ste druk 2012.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: غول : boeman, demon, monster.

[2]Voetnoot vertaler: Muʿtazilla: Een van de dwalende sekte die vernoemd is naar Wāṣil b. ʿAṭā nadat hij zich afzonderde van een bijeenkomst van Ḥassan al-Basrī. Zij geloven dat een grote zondaar zich tussen twee posities bevindt. Tussen geloof en ongeloof. En in het hiernamaals zal hij voor eeuwig in het Hellevuur zijn. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān.

[3]Voetnoot vertaler: Met andere woorden, zij plaatsen hun verstand boven de Qorʾān en de sunna.

Screenshots Arabische Bron: