Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn (رحمه الله) zei het volgende:

Epilepsie (wij zoeken Allah`s toevlucht hiertegen) is onder te verdelen in 2 soorten:

De eerste soort: epilepsie wat wordt veroorzaakt door het samentrekken van de zenuwen (i.e. zenuwtrekkingen). Dit is een organische ziekte wat door dokters kan worden behandeld door het toedienen van medicijnen die deze ziekte sust of helemaal weghaalt.

De tweede soort: epilepsie wat wordt veroorzaakt door de duivels (shayātīn) en jinns. Een jinn kan een persoon overweldigen en hem binnentreden. Vervolgens laat hij (de jinn) hem (de bezetene) op de grond vallen en valt flauw door de epileptische aanvallen zonder dat hij wat voelt. De duivel of jinn misleidt de ziel van een persoon en begint vervolgens te spreken via zijn tong. Degene die de bezetene hoort spreken denkt dat degene die spreekt de persoon zelf is terwijl dit de jinn is. Vandaar dat je in de woorden van de bezetene verschil vindt. Zijn woorden zijn niet zoals wanneer hij wakker is. Want zijn woorden veranderen vanwege de jinn`s uitspraak.

Wij vragen Allah om ons en jullie te beschermen tegen deze vorm van epilepsie en andere plagen. Deze vorm van epilepsie (i.e. de tweede soort) dient te worden behandeld met de recitatie van de Qorʾān door de geleerden en de mensen van het goede. Zij dienen te reciteren over degene die epilepsie heeft.

Soms kan het zijn dat de jinn hen aanspreekt en de reden laat weten waarom hij in deze persoon is getreden en soms spreekt hij niet.

En dat een jinn epileptische aanvallen kan veroorzaken in het lichaam van een persoon is bevestigd door de Qorʾān, de sunna en de realiteit.

Allah (سبحانه) zegt in de Qorʾān:

‟Degenen die van de rente eten zullen niet anders opstaan als degene die opstaat en door de duivel (shaytān) tot bezetenheid is geslagen.” [al-Baqara (2):275]

Dit is een bewijs dat de duivel een persoon tot bezetenheid kan slaan. En dit is epilepsie.

En Imām Ahmed overlevert in zijn musnad dat de profeet op reis was. Hij kwam langs een vrouw wiens zoontje een epileptische aanval had. Zij kwam naar de profeet (عليه الصلاة و السلام). De profeet sprak de jinn aan waardoor hij uit het lichaam trad van haar zoontje. Hierop gaf de moeder van het kind de boodschapper een cadeau voor zijn daad.[1]

Zo ook spraken de geleerden de jinn aan in de bezetene. Zoals Ibn al-Qayyim de student van Ibn Taymiyya (رحمه الله) heeft overgeleverd. Dat een bezeten man naar Shaykh al-Islām b. Taymiyya werd gebracht. Hij begon over hem te reciteren en sprak hem aan. Hij (Ibn Taymiyya) zei tegen haar (want het was een vrouwelijke jinn):

‟Vrees Allah en kom eruit!”

Zij zei tegen hem:

‟Ik wil deze man en ik hou van hem.”

Ibn Taymiyya zei tegen haar:

‟Maar hij houdt niet van jou. Kom eruit!”

Zij zei tegen hem:

‟Ik wens de hadj met hem te verrichten.”

Ibn Taymiyya zei tegen haar:

‟Hij wil niet dat jij met hem de hadj verricht. Kom eruit!”

Maar zij wilde er niet uitkomen. Ibn Taymiyya bleef op haar reciteren en sloeg de bezeten man met harde slagen. Zo hard dat de hand van Shaykh al-Islām b. Taymiyya pijn deed.

Hierop zei de vrouwelijke jinn:

‟Ik kom eruit als karāma[2] voor de shaykh (i.e. Ibn Taymiyya).”

Ibn Taymiyya zei tegen haar:

‟Nee, kom er niet uit als een karāma voor mij, maar kom eruit als gehoorzaamheid voor Allah en Zijn boodschapper!”

Ibn Taymiyya bleef doorgaan totdat zij eruit kwam. Toen zij eruit kwam werd de man wakker en zei:

‟Wat is hetgeen wat mij bij de edele shaykh heeft gebracht?”

De mensen zeiden:

‟SubḥanAllah! Heb je de harde slagen niet gevoeld waarmee je werd geslagen?”

De man zei:

“Ik heb niets gevoeld!” [Einde]

De voorbeelden van zulke verhalen zijn veel.

Deze vorm van epilepsie (i.e. de tweede soort) die kan behandeld worden waardoor men zich ertegen beschermd of waardoor deze verdwijnt.

Wat betreft de bescherming ertegen: dat is dat een persoon zich spitst op de vastgestelde ochtend en avond smeekbeden. Deze zijn bekend in de boeken van de mensen van kennis. Zoals Āyat al-Kursī[3] want degene die deze vers in de avond leest, Allah zal een beschermer over hem plaatsen tot aan de ochtend en de duivel zal niet in zijn buurt komen. Zo ook sura al-Ichlāṣ, al-Falaq en an-Nās. Zo ook overleveringen die zijn overlevert op gezag van de profeet (عليه الصلاة و السلام). Een persoon dient zich dus te spitsen op de voorgenoemde zaken in de ochtend en avond. Want dit zijn middelen om jezelf te beschermen tegen het kwaad van de jinn.

Wat betreft het verwijderen ervan: dan dient men op deze persoon verzen van de Qorʾān over hem te reciteren totdat de jinn eruit komt. Want in deze verzen zit angst, vermaning, herinnering en het zoeken van toevlucht bij Allah.

Bron: Sharḥ Riyāḍ as-Ṣāliḥīn, deel 1 blz. 237-239. Uitgever: Dār al-Waṭan lil-Nash, Riyad Saoedi-Arabië. Druk 2005.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Overgeleverd door Imām Aḥmad in zijn Musnad (4/170, 171, 172) en de ketting is authentiek verklaard door al-Albānī in zijn commentaar op aḥadīth al-Mishkāt nr. 5922.

[2]Voetnoot vertaler: dit zijn wonderen die Allah (تعالى) laat gebeuren voor Zijn vrienden (Awliyāʾ) om hen te eren en bij te staan in datgene waarop zij zich bevinden.

[3]Voetnoot vertaler: vers nr. 255 van al-Baqara.

Screenshots Arabische Bron: