Shaykh Ṣāliḥ Āl as-Shaykh zei het volgende toen hij sprak over degenen die hulp vragen aan afgoden en doden:

Shaykh al-Islām b. Taymiyya (رحمه الله) zei op meerdere plekken in zijn boeken dat de djinn duivels de gedaante van een mens kunnen aannemen, zelfs dat ze de gedaante van een levend en dood persoon kunnen aannemen! Hij (Ibn Taymiyya) zei:

 “En het kan zijn dat hij (de jinn) de gedaante kan aannemen van degene die men om hulp vraagt. Hierdoor denkt men dat dit een wonder is van degene die men om hulp vraagt. Echter is dit de satan die deze gedaante is binnen gedrongen en degene die deze gedaante om hulp vroeg heeft misleidt, nadat deze persoon shirk (afgoderij) pleegde. Net zoals de satan die in de bezeten persoon en afgoden spreekt en dergelijke. En dit is veel aanwezig in deze tijd en andere tijden. Ik ken hier vele (lange) voorbeelden van waarbij mensen hulp vroegen aan mij of een ander. Zij vermeldde dat een persoon in mijn gedaante of in een gedaante van iemand anders verscheen en hun datgene gaf waar zij om vroegen. Hierdoor dachten zij dat dit kwam door de baraka (zegening) van het vragen van hulp aan mij of een ander, terwijl dit een satan was die hen misleidde en deed dwalen.” -Einde woorden van Ibn Taymiyya-

Dit vindt bij velen plaats, dat zij beweren dat zij een persoon in Damascus, Egypte, Bagdad of Medina zagen en op hetzelfde moment dezelfde persoon de bedevaart of ʿumra in Mekka zagen verrichten. En het is bij de mensen met verstand bekend dat een lichaam zich niet op twee verschillende plekken op dezelfde tijdstip kan bevinden!

En degenen die zeggen dat zij een persoon op een bepaalde plek zagen en anderen die zeggen dat zij dezelfde persoon op een ander plek zagen, beiden hebben de waarheid gesproken. Bijvoorbeeld dat de mensen van Medina hem hebben gezien en de mensen van Mekka hem ook hebben gezien (op hetzelfde moment), dan hebben zij beiden de waarheid gesproken. Het probleem is ontstaan doordat een jinn de gedaante van een mens heeft aangenomen. Het is echter niet mogelijk dat een persoon op twee verschillende plekken kan zijn op hetzelfde moment. Het is de jinn die de gedaante heeft aangenomen van een persoon om de mensen te doen dwalen.

Bron: Sharḥ Kashf as-Shubuhāt blz. 67-68. Uitgever: Dār al-Ḥijāz lil-nashr wat-tawzīʿ, Cairo Egypte. 1ste druk 2012.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: