Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende:

Alle lof is aan Allah de Heer der Werelden en moge Allah`s zegeningen en vrede op Muḥammed, zijn familie en al zijn metgezellen zijn, en op degenen die met zijn leiding leiden, zijn weg volgen en vasthouden aan zijn sunna tot de laatste Dag.

En wat volgt:

Het vertrouwen (op Allah) is een van de grootste aanbiddingen. Allah (de Verhevene) zegt:

En vertrouw op Allah (alleen), als jullie gelovigen zijn. [al-Māʾida (5):23]

Hier stelt Allah als voorwaarde van het geloof: het vertrouwen op Allah تعالى.

En Allah (تعالى) zegt tegen zijn profeet :

En als je dan een besluit hebt genomen, vertrouw dan op Allah. [Āl-ʿImrān (3):159]

In deze vers heeft Hij (Allah) zijn profeet opgedragen om op Allah te vertrouwen.

En Allah تعالى zegt:

O profeet (Mohammed)! Allah is voldoende voor jou en voor de gelovigen die jou volgen. [al-Anfāl (8):64]

En Allah تعالى zegt:

En degene die Allah vreest, Hij zal voor hem een uitweg maken (bij iedere moeilijkheid). En Hij zal hem voorzieningen geven, vanwaar hij dat niet had verwacht. En degene die op Allah vertrouwt, Hij (Allah) zal voldoende voor hem zijn. Voorwaar Allah zal zijn doelen volbrengen, voorzeker Allah heeft voor alles een maatstaaf vastgesteld. [aṭ-Ṭalāq (65):2-3]

Allah heeft in de deze vers het vertrouwen op Allah verbonden met at-taqwa (godsvrees).

En Allah تعالى zegt:

En degene die Allah vreest, Hij zal zijn zaak makkelijk voor hem maken. Dat is het gebod van Allah die Hij naar jou heeft neer gezonden. En degene die Allah vreest, Hij zal zijn zonden wissen, en zijn beloning vergroten. [aṭ-Ṭalāq (65): 4-5]

En zo ook heeft Hij (Allah) het vertrouwen verbonden aan de aanbidding in Zijn uitspraak:

Dus aanbidt Hem en vertrouw op Hem. [Hūd (11):123]

En Allah heeft het vertrouwen opgedragen, en heeft degene die vertrouwen geprezen. En Hij (Allah) heeft ons in vele verzen duidelijk gemaakt dat hij houdt van degenen die vertrouwen op Allah, wat duidt op het belang ervan.

En het vertrouwen op Allah valt onder de handelingen van het hart, het is een aanbidding van het hart. Dus het vertrouwen op Allah gebeurt niet met de ledematen, echter gebeurt het met het hart. Zoals het vrezen, het verlangen, angst etc. Dit alles valt onder de handelingen van het hart.

En sommigen geleerden hebben gezegd:

Het vertrouwen (op Allah) is van de religie en heeft de positie zoals het hoofd op een lichaam heeft.

Degene die geen vertrouwen (op Allah) heeft, is als degene die geen religie heeft. Zoals het lichaam dat geen hoofd heeft. En het is bekend dat wanneer het lichaam haar hoofd verliest, het niet kan leven. Zo ook de religie, als die het vertrouwen (op Allah) mist, dan zal de religie niet correct zijn.

Dus het vertrouwen op Allah heeft een grote status vanonder de statussen van aanbidding, waarmee Allah de gelovigen onderscheid van anderen. En degene die van oorsprong niet op Allah vertrouwt, die is ongelovig. En degene die op Allah en anderen vertrouwt, die is een mushrik[1].

Degene die op Allah alleen vertrouwt, hij is degene die gelooft in de eenheid van Allah, en hij is een gelovige waar Allah van houdt en tevreden is (met zijn daden en uitspraken. Dit omdat ze op de juiste manier zijn gefundeerd.

Dus wat betekent het vertrouwen (op Allah), waarvan we weten dat het een belangrijk onderwerp is en die een grote positie beaamt in de Islaam?

Het vertrouwen op Allah betekent: Je zaken over laten aan Allah en op Allah alleen steunen, en dit in alle zaken. En de bedoeling van het over laten van je zaken aan Allah, is dat men niet omkijkt naar anderen (behalve Allah).

Dus het vertrouwen op Allah is in de zaken van geloofsleer, in die zin, dat de dienaar met zijn hart niet omkijkt naar een ander dan Allah. Hij steunt ten alle tijden op Allah, door al zijn zaken te wenden naar Hem.

En de mushrikīn[2] zijn niet in shirk[3] en ongeloof vervallen, behalve nadat ze op anderen dan Allah vertrouwden, hun zaken overlieten aan anderen dan Allah. En geloofden dat een ander dan Allah hun zaken regelde, hun uit hun bezorgdheden haalde en het slechte bij hen weg haalde. Zij begonnen te steunen op afgoden, idolen, bomen, stenen, graven, graftombes en de doden. Zij steunden op dingen die geschapen waren in zaken, die alleen Allah teweeg kan brengen. Dus begonnen zij hen te vragen, voor hen te slachten en verschillende handelingen van aanbidding aan hen te besteden. Zij deden dit om dat zij op hen steunden buiten Allah om. En zij dachten dat zij hen van nut waren of dat zij hen konden schaden of dat zij hun zaken konden regelen.

Daarom pleegden zij ongeloof met Allah toen zij op hen begonnen te steunen en vertrouwden op anderen dan Allah en hun geloofsleren en aanbiddingen begonnen uit te besteden bij anderen dan Hem.

Dus het fundament van shirk is: het vertrouwen op een andere dan Allah en het steunen op een ander dan Allah. En daarom zegt Allah تعالى: 

En vertrouw op Allah (alleen), als jullie gelovigen zijn. [al-Māʾida (5):23]

En de geleerden hebben over dit vers gezegd: vertrouw op Allah alleen zonder anderen. Dus het vertrouwen is beperkt tot Allah alleen zonder anderen.

En (vertrouw op) Allah

Met andere woorden: (vertrouw niet) op anderen dan Allah.

(En vertrouw op Allah), indien jullie gelovigen zijn.

Allah maakt in de deze vers duidelijk dat een teken van al-imān[4] en tawḥīd[5] het vertrouwen op Allah is.

Echter degene die claimt dat hij een gelovige is, maar op een ander dan Allah vertrouwt zoals stenen, bomen, idolen, graven, doden etc. Die is een leugenaar en geen gelovige, omdat hij in zijn aangelegenheden op anderen vertouwt dan Allah.

En ook vertrouwt men op Allah in de wereldse zaken in het verkrijgen van voorzieningen. En men vertrouwt op Allah om bescherming te zoeken tegen het kwade.

Het vertrouwen op Allah is dus in de zaken van religie en in de wereldse zaken.

Bron: Ḥaqīqat at-tawakul ʿalā Allah blz. 7-13. Uitgever: Dār al-Imām Aḥmad, Cairo Egypte. 1ste druk 2005.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Mushrik: Iemand die vele goden aanbidt.

[2]Voetnoot vertaler: Meervoud van mushrik: Iemand die vele goden aanbidt.

[3]Voetnoot vertaler: Afgoderij.

[4]Voetnoot vertaler: Hier wordt het geloof mee bedoeld.

[5]Voetnoot vertaler: Islamitische Monotheïsme. De verklaring dat Allah de enige ware god is en dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij.

Screenshots Arabische Bron: