Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā werd het volgende gevraagd:

Een persoon bidt, vast en verricht alle zuilen van de Islam. Echter bij het verrichten van duʿāʾ roept hij anderen aan dan Allah door de vromen als tussenpersoon te gebruiken en hen te smeken. Hij gelooft dat deze vromen in staat zijn om hem van profijt te zijn en in staat zijn om hem te beschermen tegen het kwade. Kunt u ons informeren (moge Allah u belonen) of de kinderen van deze persoon erven, wetende dat zijn kinderen geen partners toekennen in het aanbidden van Allah. En wat is hun regelgeving?

Antwoord:

Degene die bidt, vast en de zuilen van islam verricht terwijl hij de doden, afwezigen, de engelen en dergelijke om hulp vraagt is een mushrik[1]. Als hij dan geadviseerd wordt maar het advies niet accepteert en vervolgens hiermee doorgaat tot dat hij komt te overlijden, dan is hij een mushrik die grote shirk heeft gepleegd die hem buiten de islam zet. Hij wordt dan niet gewassen noch wordt er over hem gebeden noch wordt hij begraven in de begraafplaatsen van de moslims noch wordt er voor hem om vergeving gevraagd. Zijn kinderen, zijn ouders, zijn broers en anderen die moslims en muwaḥidīn[2] zijn erven niet van hem vanwege hun geschil in religie! Dit volgens de uitspraak van de profeet :

‟Een moslim erft niet van een ongelovige (i.e. kāfir), en een ongelovige erft niet van een moslim.”[3]

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Muḥammed , zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwa
Voorzitter: Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz b. Bāz
Vervangend hoofd: ʿAbdur-Razzāq al-ʿAfīfī
Lid: ʿAbdullah Ibn Ghudayān
Lid: ʿAbdullah ibn Quʿūd

Bron: Fatāwa al-lajna as-dāʾima lil-buḥūth al-ʿIlmiyya wal-iftāʾ, deel 1 blz. 107-108. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedie-Arabie. 5de druk 2006.
Vertaald door: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Mushrik: een persoon die partners toekent in de aanbidding van Allah.

[2]Voetnoot vertaler: Muwaḥid: een person die alleen Allah aanbidt zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen

[3]Overgeleverd door al-Bukhārī(8/11).

Screenshots Arabische bron: