Shaykh ʿAbdur-Razzāq b. ʿAbdul-Muḥsin al-Badr[1] zei het volgende:

Voorwaar, vanonder de meest geweldige, lovenswaardige en nobele doelen is de tawḥīd[2] van de Heer der hemelen en aarde. Zo ook het bevestigen van Zijn eenheid en door Hem (جلّ و علا) uit te zonderen met (alle handelingen in) onderdanigheid en overgave. En het wenden van je gezicht naar Hem in onderwerping, onderdanigheid, hoop, vrees en angst door middel van sujūd[3] en rukūʿ[4]. En door je religie puur en alleen[5] voor Hem (جلّ و علا) te verrichten en je vrij te waren van alle vormen van shirk[6] of dit nu weinig of veel is.

Dit is dus het geweldige doel waarvoor de schepping is geschapen. Zij (i.e. de schepping) zijn voortgebracht (om het bovengenoemde) te verwezenlijken. Allah (تعالى) zegt:

“En Ik (Allah) heb de jinn`s en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.” [Ad-Dhāriyāt (51):56]

Het is ook het doel waarvoor Allah (جلّ و علا) Zijn edele boodschappers heeft gezonden en waarvoor Zijn geweldige boeken[7] zijn neergedaald. Allah (تعالى) zegt:

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een boodschapper gezonden (met de boodschap): Aanbidt Allah (alleen zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen) en houdt afstand van de Taghūt[8].” [An-Naḥl (16):36]

“Wij zonden niet een van de Boodschappers voor jou (O Mohammed), of Wij Openbaarden aan hem (zeggende:) ‘La Illaha Illa-Anna (niemand heeft het recht om aanbeden te worden, alleen Ik)’. Aanbidt Mij daarom (alleen en niets of niemand anders).” [Al-Anbiyāʾ (21):25]

En met de tawḥīd leeft een dienaar het werkelijke leven wat in teken staat van het verkrijgen van de tevredenheid van (Allah) de meest Barmhartige en het behalen van waardigheid en gunsten. Maar zonder tawḥīd leeft een dienaar het leven zoals vee.

“Zij zijn slechts als vee, erger nog, zij zijn het verst afgedwaald van de Weg.” [al-Furqān (25):44]

Degene waarbij de tawḥīd ontbreekt is dood. Ook al beweegt hij zich voort op aarde. De individu die de tawḥīd verwezenlijkt dat is degene die een werkelijk leven lijdt. Allah (جلّ و علا) zegt:

“Is hij die dood was (zonder geloof door onwetendheid en ongeloof), en die Wij daarna tot leven brachten (door middel van kennis en geloof)…” [Al-Anʿām (6):122]

Met andere woorden: Wij brachten hem tot leven met iemaan (i.e. geloof) en tawḥīd. En Allah (جلّ و علا) zegt:

[الأنفال24] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ}

‟O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft.”[al-Anfāl (8):24]

Tawḥīd zorgt voor veiligheid en orde in landen en voor lichamelijke rust. Allah (جلّ و علا) zegt:

“Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht (i.e. door anderen naast Allah te aanbidden) mengen, zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.” [Al- Anʿām (6):82]

En Allah (جلّ و علا) zegt:

“Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun de autoriteit zal schenken om hun religie te praktiseren welk Hij voor hen gekozen heeft (i.e. Islam), en Hij zal hen zeer zeker ter vervanging veiligheid geven na hun angst. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in (aanbidding) niets aan deelgenoten toe.” [An-Nūr (24):55]

Tawḥīd zorgt voor vreugde en gemoedsrust bij de mensen. Allah (جلّ و علا) zegt:

“Wie het goede doet, man of vrouw, terwijl hij (of zij) een ware gelovige is voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning van het beste van wat zij plachten te doen.” [An-Naḥl (16):97]

En Allah (جلّ و علا) zegt:

{فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه 124]

“Vervolgens, als er dan leiding van Mij tot jullie komt, wie dan Mijn leiding volgt zal niet dwalen noch zal hij ongelukkig zijn. En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn, en Wij zullen hem verzamelen op de Dag der Opstanding in een blinde toestand.” [Ṭaha (20):123-124]

En Allah (جلّ و علا) zegt:

“Ṭaha, Wij hebben de Qorʾān niet tot jou (O Muḥammed doen neerdalen om je ongelukkig te maken.” [Ṭaha (20):1-2]

Bedoelende: Wij hebben die slechts neergedaald zodat jij (i.e. Muḥammed ) en degenen die jou volgen geluk zullen verkrijgen (i.e. door middel van de Qorʾān).

Met tawḥīd zal je hart wegblijven van twijfels. En kwade influisteringen en slechte gedachtes zullen worden verdreven. Met tawḥīd zal het hart gemoedsrust, kalmte, rust en sereniteit verkrijgen.

Allah (جلّ و علا) zegt:

“Zeg: Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. De Koning van de mensen. De Ilah (i.e. god) van de mensen.” [An-Nās (114):1-3]

En dit is de tawḥīd van Allah.

“Tegen het kwaad van de fluisteraar (i.e. duivel die het kwade in de harten van mensen influistert). Degene die in de harten van de mensen fluistert. Van de Jinn`s en de mensen.” [An-Nās (114):3-6]

Met tawḥīd worden de duivels verdreven. En zij kunnen het niet aan om in een plek te verblijven waar de tawḥīd openlijk wordt opgeroepen en gepraktiseerd.

Wanneer de duivels de adhān (i.e. gebedsoproep) horen wenden zij zich (rennend) af terwijl zij een wind laten[9].

De Qorʾān in zijn geheel omvat tawḥīd, verheerlijking en verering voor Allah (جلّ و علا)

Āyat al-Kursī is de āya[10] van tawḥīd en een verduidelijking van (de tawḥīd`s) bewijzen, argumenten, aanwijzingen en verduidelijkingen.

Wanneer de gelovige Āyat al-Kursī reciteert wanneer hij naar bed gaat, blijft er een beschermer van Allah over hem waken en zal de duivel niet in zijn buurt komen totdat hij opstaat.

Met tawḥīd zal de dienaar met de Wil van Allah beschermt zijn tegen de kwade plotten van de kwaaddoeners vanonder de magiërs en tovenaars.

Allah (جلّ و علا) zegt:

“Voorwaar, Allah verdedigt degenen die geloven.” [Al-Ḥajj (22):38]

En Allah (جلّ و علا) zegt:

“En het was een plicht op Ons om de gelovigen te redden.” [Ar-Rūm (30:47]

Met tawḥīd zal de dienaar al het goede verkrijgen en vreugde verkrijgen in deze wereld en het hiernamaals. Want Allah (جلّ و علا) heeft in Zijn geweldige wetgeving bepaald dat vreugde en gunsten alleen voor de mensen van imān en tawḥīd zijn. In het wereldse, in hun graf en in het hiernamaals.

“Voorwaar, de deugdzamen verkeren in genot.” [Al-Infiṭār (82):13]

De tawḥīd van Allah (جلّ و علا) is het eerste en het geweldigste bevel waar de mensen aan herinnerd dienen te worden.

Allah (جلّ و علا) zegt:

“En vermaan, want voorwaar de vermaning is van nut voor de gelovigen. En Ik (Allah) heb de djinn`s en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.” [Ad-Dhāriyāt (51):55-56]

De dienaar is in nood om zijn iemaan te versterken, zijn islam te vernieuwen en om zijn band met zijn Heer (جلّ و علا) te versterken. De profeet zegt:

‟Voorwaar het geloof kan slijten binnenin iemand van jullie net zoals een kledingstuk slijt.”

En in een oceaan van afleidende fitan (i.e. beproevingen en rampspoeden), overweldigende begeerten en rampspoeden zijn de mensen behoeftig om hun tawḥīd te bekrachtigen. En de jongeren zijn behoeftig om ermee (i.e. tawḥīd) opgevoed te worden op een sterke en formidabele manier.

Allah (جلّ و علا) zegt:

“O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe (in Zijn aanbidding). Voorwaar het toekennen van deelgenoten aan Allah (in Zijn aanbidding) is zeker een geweldige onrecht.” [Luqmān (31):13]

Wij vragen Allah (جلّ و علا) om ons leven te geven om oprechte toegewijde muwaḥidīn[10] te zijn en om ware gelovigen in Hem te zijn. En dat wij Zijn rechten respecteren en dat hij ons beschermt tegen shirk in al zijn vormen, of dit nu weinig of veel is.[11]

Bron: Officiële website van de shaykh: www.al-badr.net/muqolat/2498 & zie screenshots hieronder.
Vertaald door: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: De shaykh is de zoon van de grote geleerde en muḥadith Shaych ʿAbdul-Muḥsin al-ʿAbbād te Medinah.

[2]Voetnoot vertaler: Tawḥīd (i.e. Islamitische monotheïsme (het geloven in de eenheid van Allah)).

[3]Voetnoot vertaler: Het knielen tijdens het gebed.

[4]Voetnoot vertaler: Het buigen tijdens het gebed.

[5]Voetnoot vertaler: I.e. al-Iklāṣ (oprechtheid).

[6]Voetnoot vertaler: Shirk: polytheïsme (het aanbidden van anderen naast of behalve Allah).

[7]Voetnoot vertaler: I.e. de Qorʾān, Torah, Bijbel etc.

[8]Voetnoot vertaler: Taghūt: alle valse godheden, bedoelende: aanbid geen Taghūt naast Allah.

[9]Voetnoot vertaler: Hier wordt verwezen naar de volgende overlevering: ‟Wanneer het gebed wordt opgeroepen keert de duivel (i.e. shayṭān) zijn rug toe en vlucht terwijl hij winden laat zodat hij (door het geluid van de winden) niet de adhaan hoort…” Zie Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 608

[10]Voetnoot vertaler: Meervoud van موحِّد (muwaḥid): een monotheïst.

[11]Voetnoot vertaler: Amīn!

Screenshots Arabische Bron: