Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā werd het volgende gevraagd:

Er zijn mensen die zeggen het volgende: ‟De mens was ooit een aap en heeft zich vervolgens ontwikkeld.” Is deze uitspraak correct? En is hier bewijs voor?

Antwoord:

Deze uitspraak is niet correct. En het bewijs hiervoor is dat Allah in de Qorʾān de verschillende stadia heeft verduidelijkt met betrekking to de schepping van Adam. Hij (تعالى) zegt:

“Voorwaar, de gelijkenis van ʿIsā bij Allah is als de gelijkenis van Adam. Hij schiep hem uit aarde…” [Āl-ʿImrān (3): 59]

Vervolgens werd dit aarde vochtig gemaakt totdat het kleverige klei werd wat aan de handen kleeft. Hij (تعالى) zegt:

“En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen.” [al-Muʾminūn (23):12]

En Hij (تعالى) zegt:

“Wij hebben hen van kleverige klei geschapen.” [aṣ-Ṣāfāt (37):11]

Vervolgens werd het een zwart slijk.

“En voorzeker, Wij hebben de mens (Adam) geschapen uit klei, van zwart slijk gevormd.” [al-Ḥijr (15):26]

Toen het vervolgens opdroogde werd het klei zoals aardewerk.

Hij (تعالى) zegt:

“Hij heeft de mens geschapen van droge klei, als aardewerk.” [ar-Raḥmān (55):14]

Vervolgens heeft Allah hier een beeltenis aan gegeven zoals Hij dat wou en er een ziel in geblazen.

Hij (تعالى) zegt:

“En (gedenk) toen jouw Heer tegen de engelen zei: `Ik zal een mens scheppen van klei, uit slijk gevormd. Dus, toen ik hem vervolmaakt had en in hem (Adam) de ziel had geblazen (welk Ik voor hem geschapen heb), toen knielden zij (de engelen) voor hem.” [al- Ḥijr (15):28/29]

Dit zijn de stadia die Adam heeft doorlopen qua schepping vanuit de Qorʾān. Wat betreft de stadia die de nakomelingen van Adam hebben doorlopen qua schepping, hier zegt Hij (تعالى) over:

“En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uitreksel van klei geschapen. Vervolgens maakten Wij hem (nakomelingen van Adam) een nuṭfa (gemixte druppels van mannelijke en vrouwelijke seksuele ontlading en plaatste het) in een stevige bewaarplaats (baarmoeder van de vrouw). Vervolgens schiepen Wij de nuṭfa tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, die Wij vervolgens met vlees bekleedden. En vervolgens brachten We het voort als een andere schepping. Gezegend is daarom Allah, de Beste der Scheppers.” [al-Muʾminūn (23):12-14]

Wat betreft de echtgenote van Adam (Hawā (i.e. Eva)), Allah heeft verduidelijkt dat zij van hem (Adam) is geschapen.

Hij (تعالى) zegt:

“O mens, vreest jullie Heer die jullie schiep uit één enkele ziel (Adam) en daaruit zijn echtgenote (Hawā (i.e. Eva)) schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen.” [an-Nisāʾ (4):1]

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Muḥammed , zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā
Voorzitter: Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz b. Bāz
Vervangend hoofd: ʿAbdur-Razzāq al-ʿAfīfī
Lid: ʿAbdullah Ibn Ghudayān
Lid: ʿAbdullah ibn Quʿūd

Bron: Fatāwa al-lajna as-dāʾima lil-buḥūth al-ʿIlmiyya wal-iftāʾ, deel 1 blz. 74. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedie-Arabie. 5de druk 2006.
Vertaald door: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische bronnen: