Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende:

Shirk (afgoderij) vindt dus plaats in de aanbidding. Wat betreft shirk in ar-rubūbiyya (Allah’s Eenheid in de Heerschappij), dit komt heel weinig voor op aarde.Want de meeste mensen op aarde erkennen en bevestigen tawḥīd ar-rububiyya; dat Allah de Schepper, Voorziener, Degene Die leven en dood geeft en de Organisator is. Zij aanbidden echter naast Allah degenen waar zij over zeggen dat zij bemiddelaars zijn bij Allah. Zoals Allah zegt:

“En zij aanbidden naast Allah wat hen niet kan schaden of baten, en zij zeggen: ‛Zij zijn onze bemiddelaars bij Allah.′” [Yūnus (10):18]

Zij zeiden niet over deze bemiddelaars dat zij konden scheppen, voorzien en zaken konden regelen. Zij zeiden echter:

“…Bemiddelaars bij Allah.” “…En zij zeggen: ‛Zij zijn onze bemiddelaars bij Allah.” [Yūnus(10):18]

En dit is de shirk die de gravenaanbidders vandaag de dag verrichten! Wanneer men tegen hen zegt: “Waarom aanbidden jullie graven?” Dan zeggen zei: “Wij weten dat zij niet in staat zijn om te scheppen en te voorzien. Wij vragen hen alleen maar om te bemiddelen voor ons bij Allah.” SubḥānAllāh! Sinds wanneer wordt shirk bemiddeling genoemd!?

“En zij aanbidden naast Allah wat hen niet kan schaden of baten, en zij zeggen: ‛Zij zijn onze bemiddelaars bij Allah.′” [Yūnus(10):18]

Allah noemde dit shirk en verhief Zichzelf erboven. Allah noemde hen veel godenaanbidders (mushrikūn) ondanks dat zij zeiden:

“Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.” [az-Zumar(39):3]

Shirk is dus het aanbidden van anderen dan Allah met iedere vorm van aanbidding. Zoals duʿāʾ (smeekbeden, slachten, zweren, het vragen van hulp en dergelijke). Degene die dus hulp vraagt aan de doden, voor hun graven slacht, de doden aanroept en hen om zaken vraagt, dit is grote shirk! Dit is de religie van de eerste mushrikūn!

Bron: At-Tawḥīd yā ʿibād Allāh, blz. 9-10. Uitgever: Dār kunūz ishbīliyā lilnashr wa at-tawzīʿ, Riyadh Saoedi-Arabië. 1ste druk 2008.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische bronnen: