Shaykh Muḥammad Nāṣir ad-Dīn Al-Albānī (رحمه الله) zei:

Het is aanbevolen om geen jonge zuster (ook al is zij volwassen) aan een veel oudere man te huwen. Sterker nog, de leeftijd dient dicht bij elkaar te liggen. Vanwege hetgeen dat An-Nasāʾī met een authentieke ketting heeft overgeleverd op gezag van Burayda b. Al-Ḥuṣayb die zei: Abū Bakr en ʿUmar vroegen de hand van Fāṭima waarop de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Ze is te jong”, waarna  ʿAlī om haar hand vroeg en hij ﷺ haar aan hem uithuwelijkte.

Shaykh Muḥammad b. ʿAbd al-Hādī Abū al-Ḥassan Nūr ad-Dīn as-Sindī (1138 NH) zei in zijn uitleg van Sunan An-Nasāʾī:

Hieruit blijkt dat dezelfde leeftijd of een klein leeftijdsverschil wordt aanbevolen, omdat dit bijdraagt aan harmonie. Soms kan hiervan worden afgeweken als er belangrijkere overwegingen zijn, zoals bij het huwelijk van Aisha, moge Allah tevreden met haar zijn.

Bron: At-Taʿliqāt ar-Raḍiyya ʿalā ar-Rawḍa an-Nadiyya deel 3 blz. 151. Uitgever: Dār Ibn ʿAffān, Riyadh Saudi Arabië, 1ste druk 2003
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: