Shaykh Muḥammad b. ʿUmar Bāzmūl werd het volgende gevraagd:

Wanneer een persoon de ḥajj verricht zonder vergunning maar hierbij niet eet, drinkt, slaapt of een ander schaadt, wordt dit dan (toch) als zondigheid (fisq) beschouwd?

Antwoord:

Dat hij zonder vergunning is gekomen, valt onder zondigheid. Dit komt doordat de gezaghebber een vergunning als voorwaarde voor de ḥajj heeft gesteld. Wanneer jij geen vergunning neemt, bega je de eerste zonde, namelijk het niet opvolgen van een bevel van de gezaghebber. Allah zegt hierover: “O jullie die geloven, gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die het gezag hebben.” [An-Nisāʾ (4):59)] Dit is dus de eerste zonde.

De tweede zonde die je begaat, is het schaden van anderen. Wanneer jij zonder vergunning komt, verdring je degenen die er meer recht op hebben omdat zij wel een vergunning hebben. Je zult hen verdringen tijdens de tawāf, tijdens de saʿī, tijdens de jamarāt, in Mina, in ʿArafat en in Muzdalifa. De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Berokken geen onopzettelijke schade en geen opzettelijke schade.” En Allah (عز وجل) zegt in een ḥadīth qudsī: “Wie een wali (geliefde) van Mij als vijand neemt, dan verklaar ik hem voorzeker de oorlog.” En het is bekend dat de wali een moslim is. Dit is dus de tweede zonde.

De derde zonde is dat het onder bedrog valt wanneer je zonder vergunning de ḥajj verricht. En de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Wie ons bedriegt, is niet van ons.”

De vierde zonde is dat je jezelf angst aanjaagt door zonder vergunning de ḥajj te verrichten. Je blijft dan in een constante staat van angst. Iedere keer wanneer je bij een checkpoint komt, denk je dat je gepakt zult worden. Je blijft dus in een staat van angst en hiermee schaadt je jezelf. Het is voor een moslim ongewenst om angst over zichzelf af te roepen. Dit is ongewenst en je doet jezelf hiermee tekort.

Ten vijfde; Bij het verrichten van dit ritueel ben je opgedragen om niet in zondigheid te vervallen. En al deze voorgenoemde zaken vallen onder zondigheid waar je in vervalt wanneer je de ḥajj zonder vergunning verricht.

Hoe kun je dan zeggen: “Ik verricht deze ḥajj zonder te eten, drinken, etc.” Nee, je bent een zondaar door de ḥajj zonder vergunning te verrichten.

Moge Allah ons en jullie helpen! Let wel, je ḥajj is (ondanks dit) wel correct. Je vergaart al deze zonden maar je ḥajj is wel correct, echter ontneem je jezelf van de voorgeschreven beloning voor degene die geen obsceniteit en zondigheid begaat.[1]

Arabische bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Verwijzing naar de volgende overlevering van de Profeet ﷺ: “Wie de ḥajj verricht en geen enkele obsceniteit of zondigheid begaat, zal terugkeren in een staat zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde (m.a.w.: zondeloos).” [Bukhārī en Muslim]