Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Vragensteller: Ten eerste: Ik hou van u omwille van Allah. Ten tweede: Eén van de imāms van een moskee zei: Dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Waarlijk, de lengte van de gelovige dode in zijn graf zal door Allah als de lengte van het ʿaṣr gebed of ẓuhr gebed worden gemaakt.” Is dit correct?

Antwoord: Moge Allah omwille van Wie je van mij houdt, ook van jou houden. En ik vraag Allah dat wij allen van elkaar houden omwille van Allah.

Weet dat de tijd met betrekking tot de dode zeer snel passeert, alsof het niets is. Want Allah heeft een man 100 jaar doen sterven. Toen Hij hem weer tot leven wekte, vroeg Hij hem: “Hoe lang verbleef jij hier (dood)?”[1] Hij antwoordde: “Ik verbleef hier een dag, of een gedeelte van de dag.”[2] Terwijl dit eigenlijk 100 jaar was! (Het leek slechts op) een dag, of een gedeelte van de dag. Want Allah liet hem aan het begin van de dag sterven en aan het einde van de dag werd hij weer tot leven gebracht.

En de mensen van de grot (ahlul-kahf) sliepen 300 jaar in hun grot en daarbovenop nog eens 9 jaar. Allah zei: “En zo wekten Wij hen, zodat zij elkaar vragen zouden stellen. Eén van hen zei: “Hoelang verbleven jullie (hier)?” Zij zeiden: “Wij verbleven (hier) een dag of een gedeelte van een dag.”[3]

En de slaap is niet zoals de dood. Sterker nog, de tijd van de dode gaat nog sneller voorbij. En degenen die al miljoenen jaren zijn overleden die ervaren deze lengte alsof het niets is, alsof zij zojuist zijn gestorven. Dus degene die zich in genot bevindt daarvan zal de tijd zeer snel verstrijken. Maar degene die bestraft wordt (in zijn graf), voor hem loopt de tijd langzaam en zal het lang duren. Wij vragen Allah om bescherming (hiertegen)! En dit is ook iets wat we kunnen waarnemen. Ibn Kahldūn[4] zei: “In tijden van veiligheid en comfort vliegen de dagen voorbij, en in tijden van hongersnood, oorlog en rampspoeden duren de dagen lang.” En dit klopt!

Ik zeg dus: O mijn broeder, op de dag des oordeel zal het voor alle mensen die begraven zijn lijken “alsof zij slechts een middag of een ochtend (in het wereldse leven) verbleven.”[5] Vandaar dat de onrechtplegers zullen zeggen: “Wee ons, wie heeft ons opgewekt uit onze slaapplaats?”[6]

Kortom, moge Allah je zegenen, ik weet niet of de genoemde overlevering authentiek is. Maar ik zeg tegen jou: De tijd zal snel verstrijken, nog sneller dan een glimp. En Allah weet het beter.

Bron: Liqāʾat al-Bāb al-Maftūḥ deel 3, blz. 557-558. Uitgever: Muʾasasa Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn al-Ghayriyya, Qasim te Saoedi-Arabië. 1ste druk 1438NH.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Al-Baqara (2):259.

[2] Al-Baqara (2):259.

[3] Voetnoot vertaler: Dit vers uit surā al-Kahf (18:19) is een toevoeging van de vertaler en staat niet in de Arabische bron.

[4] Hij wordt als één van de wijzen gezien als het om berichtgevingen gaat.

[5] An-Nāziʿāt (79):46.

[6] Yāsīn (36):52.

Screenshots Arabische Bron: