Al-Imām al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab al-Ḥanbalī zei het volgende:

De Salaf waren gewoon om in de maand Ramadan de Qurʾān te reciteren in het gebed en erbuiten. Zo reciteerde (Imām) Al-Aswad de (gehele) Qurʾān om de twee dagen in Ramadan.

(Imām) An-Nakhaʿī deed dit in het specifiek in de laatste tien nachten (van Ramadan) en om de drie dagen in de rest van de maand.

(Imām) Qatāda reciteerde de gehele Qurʾān altijd in zeven dagen, maar in de Ramadan om de drie dagen, en om de dag in de laatste tien nachten. Daarnaast onderwees hij de Qurʾān in de maand Ramadan[1].

(Imām) As-Shāfiʿī reciteerde de gehele Qurʾān zestig keer in de Ramadan buiten het gebed om! Hetzelfde is ook overgeleverd over (Imām) Abī Ḥanīfa.

(Imām) Az-Zuhrī zei altijd bij het aanbreken van de Ramadan: “Het (de Ramadan) is het reciteren van de Qurʾān en het voeden van de behoeftigen.”

Ibn ʿAbd al-Hakam zei: Wanneer de Ramadan aanbrak stopte (Imām) Mālik met het lezen van ḥadīth en het bijwonen van kenniskringen. Hij stortte zich volledig op het reciteren van de Qurʾān uit de muṣḥaf[2].

ʿAbd ar-Razzāq zei: Wanneer de Ramadan aanbrak verliet (Imām) Sufyān at-Thawrī alle (vrijwillige) aanbiddingen en stortte zich volledig op het reciteren van de Qurʾān.

ʿĀʾisha (رضي الله عنها) was gewoon om in de Ramadan uit de muṣḥaf te reciteren bij het aanbreken van de dag en wanneer de zon opkwam ging zij slapen.

Sufyān zei: Wanneer de Ramadan aanbrak bracht (Imām) Zayd al-Yāmiyyu de maṣāḥif[3] en verzamelde zijn metgezellen bij zich.

De afkeuring om de Qurʾān uit lezen in minder dan drie dagen heeft betrekking op degene die dit voortdurend verricht. Wat betreft de specifieke deugden van bepaalde tijdstippen zoals de maand Ramadan en in het specifiek de nachten waarin men laylat al-qadr behaagt, of op de deugdzame plekken zoals Mekka voor degene die het binnentreedt en niet van haar inwoners is, voor hem is het aanbevolen om te vermeerden in het reciteren van de Qurʾān. Om zodoende profijt te nemen van dit tijdstip en (deze deugdzame) plek. Dit is tevens de mening van (Imām) Aḥmad, Isḥāq en andere geleerden. Tevens duiden hun handelingen hier op zoals we eerder vernoemd hebben.

Bron: Laṭāʾif al-Maʿārif blz. 270-271. Uitgever: Dār ar-Risāla al-ʿĀlamiyya te Damascus Syrië. 4de druk 2022.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Deze laatste zin komt iets later voor in de Arabische tekst. Omdat het over Qatāda ging heb ik die hier toegevoegd voor de compleetheid.

[2] Voetnoot vertaler: Muṣḥaf is de Qurʾān wat van kaft tot kaft puur Arabisch is zonder dat er andere woorden bij vermeld worden die een uitleg geven. Hiermee wordt duidelijk dat een vertaling van de Qurʾān of een uitleg (tafsīr) van de Qurʾān geen Muṣḥaf is.

[3] Voetnoot vertaler: Meervoud van muṣḥaf.

Screenshots Arabische Bron: