Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān b. Nāṣir al-Barrāk werd het volgende gevraagd:

Wij bevinden ons nu in Mekka en hebben een hotel geboekt naast (Al-Masjid) Al-Ḥarām. Onze hotelkamer overziet het plein van (Al-Masjid) Al-Ḥarām niet, echter is er wel een luidspreker die het gebed (live) uitzendt. Wat is het oordeel over ons (gezamenlijk) gebed in ons hotelkamer met de Imām van (Al-Masjid) Al-Ḥarām? Zowel voor het verplicht gebed alsook het tarāwīḥ gebed? En hoe zit het met het gebed in de gebedsruimte van het hotel die het plein van (Al-Masjid) Al-Ḥarām wel overziet? Want de gebedsgangers bidden er wel samen met de Imām?

Antwoord:

Alle lof is aan Allah de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Muḥammed. Vervolgens dit:

De profeet ﷺ zei zoals dit is overeengekomen (tussen Al-Bukhārī en Muslim) : “De Imām is slechts aangesteld om gevolgd te worden.”[1] Degene die achter de imām bidt dient dus geen enkele handeling van het gebed te verrichten behalve na de imām. Hetzelfde geldt voor de uitspraken van het gebed die hardop wordt gereciteerd zoals de takbīrāt[2], deze worden pas uitgesproken na de imām. Dit vanwege zijn  uitspraak ﷺ: “Wanneer hij de takbīr uitspreekt, spreek dan de takbīr uit.”[3] En in de overlevering van Aḥmad en Abī Dāwūd: “En spreek de takbīr niet uit todat hij (de imām) de takbīr uitspreekt. En wanneer hij buigt, buig en buig niet totdat hij buigt. En wanneer hij “samīʿa Allahu liman ḥamida” zegt, zeg dan “rabbana wa laka al-ḥamd”. En wanneer hij in sujūd (neerknieling) gaat, ga in sujūd en verricht de sujūd niet totdat hij de sujūd heeft verricht. En wanneer hij staand bidt, bid dan (ook) staand en wanneer hij zittend bidt, bid dan allemaal zittend.”[4]

De jurisprudentie geleerden hebben gespecificeerd wat in acht genomen dient te worden voor de geldigheid van het navolgen (van de imām in het gebed). Zij maakten een onderscheid tussen degene die zich in de moskee bevindt en erbuiten. Voor degene in de moskee stelden zij als voorwaarde dat zij de imām horen of hem en degenen die hij leidt zien zonder dat de rijen aaneengesloten zijn. En voor degene buiten de moskee stelden zij als voorwaarde het zien van de imām of degenen (die) achter hem (bidden) of (het zien van) de aaneengesloten rijen. Zolang er zich geen openbare weg of lange afstand bevindt tussen de rijen.[5]

Op basis hiervan zeggen wij over de gevraagde gebedsruimte en (hotel)kamers (het volgende): Wanneer deze (ruimte of kamer) uitkijkt op de (Al-Masjid) Al-Ḥarām of het plein (van Al-Ḥarām) dan is het gebed erin correct. Omdat de voorwaarde van het navolgen (voor degene die buiten de moskee bidt) is voldaan. Namelijk, het zien van de maʾmunīn[6] in of buiten de moskee tezamen met horen van de imām of degene die hem herhaalt.

Wanneer de gebedsruimtes en kamers (Al-Masjid) Al-Ḥarām niet overzien dan is het gebed erin niet correct. Omdat de voorwaarde van het navolgen ontbreekt. Namelijk, (de voorwaarde van) het zien en de aaneengesloten rijen. Want zij zien (de rijen) niet en zijn er niet mee verbonden. (En) de hoogte scheidt de kamer van de rijen naar gelang het hoogteniveau.

Dit is hetgeen wat mij duidelijk is geworden uit de woorden van de jurisprudentie geleerden omtrent deze kwestie. Desalniettemin is het wel beter voor een moslim om naar beneden te gaan om in de moskee of met de gebedsgangers op het plein te bidden wanneer dit mogelijk is. En Allah weet het beter.

Arabische bron: https://beta.sh-albarrak.com/fatwas/27548 & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Overgeleverd door Al-Bukārī nr. 378 en Muslim nr. 411 & 417 op gezag van Anas en Abī Hurayra (رضي الله عنهما).

[2] Het zeggen van Allahu Akbar.

[3] Overeengekomen (door Al-Bukhārī en Muslim).

[4] Overgeleverd door Aḥmad nr. 8502 en Abī Dāwūd nr. 603. Ook authentiek verklaard door Ibn Hajar in Al-Fatḥ (2/179) en Al-Albānī in ṣaḥīḥ Abī Dāwūd nr. 616.

[5] Voor meer uitleg zie Al-Majmūʿ al-muhadhab (4/193) en Al-Mughnī (3/44).

[6] De gebedsgangers die in het gebed worden geleidt door de imām.

Screenshot Arabische Bron: