Imām Ibn Kathīr (رحمه الله) zei in Al-Bidāya wa an-Nihāya:

Op de dag van ʿArafa (714NH) overleed de Shaykha, de vrome, de aanbidster, de asceet Umm Zaynab Fāṭima bint Abbās b. Abī al-Fatḥ b. Muḥammed al-Baghdādiyya in (de wijk) ẓāhir in Egypte. Een grote groep mensen woonde haar begrafenis bij.

Zij was van de edele (vrouwelijke) geleerden. Zij gebood het goede en verbood het slechte. Zij verzette zich tegen de Aḥmadiyya[1] (beweging) in hun vermenging met vrouwen en jonge mannen. Zij bekritiseerde hun toestand en de toestand van de mensen van innovatie en anderen. Op een manier waartoe zelfs mannen niet in staat waren.

Zij woonde de zittingen bij van Shaykh Taqī ad-Dīn Ibn Taymiyya waar zij dit (het bekritiseren van de mensen van innovatie) van hem en van anderen leerde. Zij hoorde hoe Shaykh Taqī ad-Dīn (Ibn Taymiyya) haar prees en haar beschreef met kennis en deugdzaamheid. En hij (Ibn Taymiyya) vermeldde dat zij een grote deel van het boek “al-Mughnī”[2] of het grootste gedeelte ervan, herinnerde. En dat hij zich moest voorbereiden voor haar vanwege haar vele kwesties, goede vragen en snelle begrip.

Vele vrouwen hebben de Qurʾān onder haar gememoriseerd. Onder hen mijn schoonmoeder ʿĀishaʾ bint Ṣiddīq de vrouw van Shaykh Jamāl ad-Dīn al-Mizzī. Zij is ook degene die haar (eigen) dochter heeft onderwezen, mijn vrouw Umm ʾAmāt ar-Raḥmān Zaynab. Moge Allah hen barmhartig zijn en moge Hij hen eren met Zijn barmhartigheid en Zijn paradijs. Amīn!

Bron: Al-Bidāya wa an-Nihāya deel 18, blz. 140-142. Eerste druk 1998. Zie ook screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyyah
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Een Ṣūfī sekte.

[2] Voetnoot vertaler: Een uitgebreid boek in de fiqh (jurisprudentie) geschreven door Ibn Qudāma al-Maqdisī.

Screenshots Arabische Bron: