Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān  al-Fawzān zei het volgende:

Op gezag van Abī Hurayra (رضي الله عنه) die zei: De Boodschapper van Allah ﷺ zei:

“Kijk naar degenen onder jullie en kijk niet naar degenen boven jullie, dit is beter voor jullie, opdat jullie Allahs zegeningen over jullie niet ontkennen.”[1]

Een persoon dient niet te verlangen naar deze dunyā (wereld). Noch dient hij verontrust te raken met datgene wat hem overkomt aan onheil. Hij dient geduldig te zijn en zijn beloning bij Allah te zoeken. Of hij nu arm, ziek of dergelijke is. De dunyā is een plek van beproeving! Hij dient dus niet verontrust te  raken vanwege datgene wat hem overkomt aan rampen en beproevingen.

Hetgeen dat dit vergemakkelijkt is hetgeen waar de Profeet ﷺ naar heeft verwezen in deze overlevering.

“Kijk naar degenen onder jullie en kijk niet naar degenen boven jullie, dit is beter voor jullie, opdat jullie Allahs zegeningen over jullie niet ontkennen.”

De arme kijkt dus naar degene die nog armer is en kijkt niet naar degene die rijker is. Had Allah het gewild dan had hij jou net zoals deze arme persoon gemaakt die helemaal niets heeft! Niet eens zijn dagelijkse voorziening! Jij bevindt je in een betere situatie dan hem. Prijs Allah hiervoor en kijk niet naar de rijken. Dit zal jou namelijk ertoe leiden naar ongenoegen jegens Allah en ontevredenheid met de voorbeschikking van Allah. Je zult zeggen:

“Waarom ben ik zoals hem en niet zoals de rijken?”

Dit is de betekenis van het ontkennen van de gunsten die je hebt. Wanneer je echter naar degene onder je kijkt dan zal dit jou motiveren tot (het tonen van) dankbaarheid. Want jouw situatie is beter dan die van vele andere mensen. Degene die gezond is kijkt naar de zieke en gedankt Allah voor zijn gezondheid. De zieke kijkt naar degene die nog zieker is en gedankt Allah voor zijn lichtere ziekte.

Dit is dus een geweldige stelregel.

“Kijk naar degenen onder jullie…”

Met betrekking tot geld, gezondheid en alle andere zaken. Behalve in de zaken van aanbidding! In de zaken vaan aanbidding kijk dan niet naar degene onder jou! Kijk niet naar de luieriken en degenen die tekort schieten. Integendeel, kijk naar de vromen en de godsvrezenden zodat je hen zal imiteren.

In de zaken van aanbidding kijk je dus niet naar degene die onder je is. Integendeel, kijk naar degene die zich boven jou bevindt qua religie! Waarom niet zoals hem zijn? Waarom niet de vromen volgen? Waarom niet de geleerden en studenten van kennis volgen? Wanneer je een student van de kennis bent wees dan niet tevreden met wat je al hebt aan kennis, vergaar meer kennis aangezien je nog leeft. Dit in tegenstelling tot de zaken van de dunyā.

Bron: Sharḥ bulūgh al-marām deel 6, blz. 157-159. Eerste druk: 2006. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Bukhārī (6490) & Muslim (2963).

Screenshots Arabische Bron: