Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Is het toegestaan om shafʿ en witr samen te voegen in één gebed?

Antwoord:

Wanneer een persoon het witr gebed verricht met drie rakʿas[1], dan kan dit op twee manieren.

De eerste manier is om alle rakʿas samen te voegen met één tashahud[2]. Men bidt alle drie rakʿas met één tashahud en één taslīm[3][4].

De tweede manier is om twee rakʿas te bidden met tashahud en taslīm en vervolgens bidt men de derde rakʿa (met tashahud en taslīm).

Wanneer men vijf rakʿas bidt dan is het beter om ze allen achter elkaar te bidden en pas in de vijfde rakʿa de tashahud en taslīm te verrichten.

Zo ook wanneer men zeven rakʿas bidt. Men bidt ze dan allen achter elkaar en verricht de tashahud en taslīm in de zevende rakʿa.

Wanneer men negen rakʿas bidt dan verricht men deze ook achter elkaar. Echter in de achtste rakʿa verricht men de tashahud, staat men op voor de negende rakʿa en sluit men af met de tashahud en taslīm.

Wanneer men elf rakʿas bidt dan verricht men om de twee rakʿas de taslīm.

Zo is dit overgeleverd vanuit de sunna van de profeet ﷺ.

Bron: Majmūʿ fatāwa wa rasāʿil, deel 14 blz. 117. Uitgever: Dār ath-tharayya lil-nashr wat-tawzīʿ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 1999.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Meervoud van rakʿa (gebedseenheid).

[2] Voetnoot vertaler: Het reciteren van “At-taḥiyyātu lillāhi was-salawātu wat-tayyibāt…” na twee rakʿas.

[3] Voetnoot vertaler: D.w.z. alle drie achter elkaar en pas in de derde rakʿa verricht men tashahud en taslīm (de afsluiting van het gebed).

[4] Voetnoot vertaler: Een ander reden waarom men de tashahud na de tweede rakʿa overslaat en deze pas in de derde rakʿa verricht tezamen met de taslīm, is omdat het anders lijkt op het Maghreb gebed.

Screenshots Arabische Bron: