Shaykh Aḥmad Sayr al-Mubārikī (lid van Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Ik ben een jonge meid van 18 jaar. Ik ben religieus maar heb een neiging tot muziek. Wat is uw advies voor mij?

Antwoord:

Het antwoord O mijn dochter is als volgt:

Wij zijn blij dat u graag wilt terugkeren (naar Allah), en wij geven u de blijde tijding dat de deur van berouw open staat. De barmhartigheid van Allah gaat en komt. Sterker nog, Allah is blij met de tawba (berouw) van zijn dienaar wanneer deze vergiffenis vraagt. En de mensen zullen nooit zonder een vergevende, vrijgevige Heer zijn Die blij is met het berouw van Zijn dienaren.

Het is bekend dat de satan zijn slachtoffers lokt om ze zodoende stap voor stap beet te nemen. Vandaar dat het verbod is gekomen in het volgen van de voetstappen van satan. Allah (تعالى) zegt:

“O jullie die geloven, volgt niet de voetstappen van Satan. En wie de voetstappen van de satan volgt, waarlijk, hij (de satan) beveelt om verdorvenheid en het slechte te begaan.”[1]

U dient veelvuldig istighfār[2] te verrichten zoals eerder al vermeldt. Onder andere door te zeggen:

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

Astaghfirallah al-ʿaẓīm alladhī lā ilaha ila huwa al-ḥayul qayyum wa atūbu ilayhi[3]

Zo ook:

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

Lā ilaha illa ant subḥānak inī kuntu min aẓ-ẓālimīn[4]

Wij adviseren u met vrees voor Allah in het geheim (wanneer u alleen bent) en in het openbaar. Zo ook (adviseren wij u) om te haasten in het tonen van berouw.

Houdt uzelf bezig met datgene wat van profijt is en met het reciteren van het Boek van onze Glorierijke Heer. Zoek gezelschap dat u hierbij zal ondersteunen (gezien uw leeftijd).

Wij vragen Allah (سبحانه و تعالى) om één ieder weg te houden van openlijke en innerlijke verdorvenheid en rampspoeden. En Allah weet het beter.

Bron: Fatāwā nūr ʿalā ad-darb gehouden op 15/08/1435 NH. Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] An-Nūr (24): 21

[2] Voetnoot vertaler: Het zeggen van Astaghfirallah (ik vraag vergiffenis aan Allah).

[3] Ik vraag vergiffenis aan Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Onderhouder en ik toon berouw tot Hem.

[4] Er is geen God dan u, Verheven bent U, voorwaar ik behoorde tot de onrechtplegers.