Een dief trad bij hem (Mālik b. Dīnār) binnen in zijn huis en kon niets vinden om mee te nemen. Mālik riep hem aan en zei:

“Je zult hier niets vinden van de dunyā (het wereldse).”

Vervolgens zei Mālik:

“Wens je iets van al-āghira (het hiernamaals)?”

De dief zei:

“Ja!”

Mālik zei tegen hem:

“Verricht de wuḍūʾ en bid twee rakʿās”

Hij (de dief) deed dit, ging zitten en vervolgens ging hij mee naar buiten naar de moskee.

Mālik werd gevraagd:

“Wie is dat?”

Mālik zei:

“Hij kwam om te stelen maar vervolgens stalen wij hem!”

Bron: Nuzhat al-fuḍalāʾ tahdhīb siyar aʿlām an-nubalāʾ deel 1 blz. 497. Uitgeverij: Dār al-Andalus, Jeddah te Saudi Arabië.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: