Op gezag van Muḥammed b. Nāṣir die zei: Op gezag van ʿAlī b. Mahdī die zei: Ik hoorde mijn vader zeggen: Ik hoorde Maymūna bint Shāqūla al-Wāʿiẓa[1] zeggen: “Dit is mijn blouse. Hij is al 47 jaar oud, ik trek hem (nog steeds) aan en hij is nog niet gescheurd. Mijn moeder heeft die voor mij gesponnen[2] en ik heb hem in (de eerste druppels) regenwater gedompeld[3]. Een kledingstuk waarin Allah gehoorzaamt wordt zal niet snel scheuren.”

Ik hoorde haar ook zeggen: “Een van onze buren bracht ons schade toe. Ik bad hierop 2 rakʿahs en reciteerde een āya uit het begin van iedere sūra totdat ik de (gehele) quran uit had.” Ik zei toen: “O Allah wees voldoende voor ons tegen hem.” Vervolgens ging ik slapen. Ik werd wakker en zag dat de sterren in een rij stonden. Hierop las ik (de āya): “Allah zal voldoende voor jou zijn tegen hen.”[4] Bij het aanbreken van de dag stond die persoon op om naar beneden te gaan. Hij gleed uit, viel en stierf.”

Hij zei: Ook berrichte haar zoon ʿAbd as-Ṣamad mij: Er was een muur in ons huis met een gat. Ik zei tegen haar: “Ik zal de metselaar gaan halen.” Zij zei toen tegen mij: “Geef mij een stukje papier en de inktpot.” Zij schreef er iets op en zei tegen mij: “Stop het in het gat (van de muur).” Ik deed dit en de muur bleef 20 jaar lang staan in deze staat. Toen zij overleed herinnerde ik mij het stukje papier. Ik stond op en pakte het sukje papier waarop de muur instortte. Op het stukje papier stond: ““Voorwaar, Allah houdt de hemelen en de aarde vast, zodat zij niet van hun plaatsen zullen gaan.”[5] In de naam van Allah, Degene die de hemelen en aarde op hun plek houdt, houdt hem (de muur) op zijn plek.”

Bron: Kitāb Aḥkām an-Nisāʾ blz. 421 & 422. Uitgever: Maktaba Ibn Taymiyya te Caïro Egypte. 1ste druk 1997 & zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Maymūna bint Shāqūla de predikster. Overleden 393 NH.

[2] Voetnoot vertaler: Kledingstuk maken door middel van het spinnen van garen.

[3] Voetnoot vertaler: Dit werd gedaan omdat het regenwater gezegend is en barmhartigheid bevat. En Allah weet het beter.

[4] Al-Baqara (2):137.

[5] Sūra Fāṭir (35):41.

Screenshots Arabische Bron: