Imam Abū Muḥammed b. Ḥazm (456 NH) vermeldde in zijn werk Risāla Marātib al-Ulūm[1] onder de zaken die kennis versterken het volgende: Het veelvuldig aanschaffen van boeken. Want geen enkel boek zal zonder profijt zijn.[2] En wanneer hij behoeftig is aan extra kennis dan vindt hij deze hierin.

En er is geen enkele manier voor een persoon om al zijn kennis in zijn vakgebied te memoriseren. Wanneer dit dus onmogelijk is, wat zijn zijn boeken dan de beste bewaarders (van kennis) wanneer hij ze raadpleegt!

Ware het niet voor boeken, dan zou de kennis verloren gaan en verdwijnen. Dit is dus de fout van degene die het vermeerden van boeken afkeurde. Als we zijn mening zouden volgen dan zou kennis verloren gaan, zouden de onwetenden hierin (met de geleerden) wedijveren en zouden zij (de onwetenden) vanalles beweren!

Ware het niet voor de getuigenis van boeken, dan zou de oproep van de geleerde en de onwetende gelijk zijn.

Bron: Al-Mushawiq ila al-Qirāʾ wa ṭalab al-ʿIlm van Shaykh ʿAlī b. Muḥammed Al-ʿImrān blz. 42. Uitgever: Dār al-Imām Muslim te Medina Saudi Arabie. 17de druk 2023. & Zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] “De kennis niveaus”. Zie Rasāʾil Ibn Hazm 4/77.

[2] Deze stelregel werd ook door Ibn Al-Jawzī vermeldt in Ṣayd al-Khāṭir (blz. 411) in zijn advies aan de student. Hij zei: “Hij dient zich in te spannen om de zittingen van de geleerden bij te wonen… en het aanschaffen van boeken. Want geen enkel boek zal zonder profijt zijn.

Screenshot Arabische Bron: