Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Wat zijn de hulpmiddelen om weg te blijven van zonden?

Antwoord:

Het belangrijkste hulpmiddel tegean zonden is vrees voor Allah (عز وجل) en het herhaaldelijk gedenken van Allah`s uitspraak: “O mens, waarlijk, jij zult strevend terugkeren naar jouw Heer (met jouw daden), zodat jij Hem zult ontmoeten (ter afrekening)”[1]. Daarnaast dient hij het geloof en de overtuiging te hebben dat hij Allah zal ontmoeten met iedere handeling die hij verricht.

Ten tweede: Het overpeinzen van de gevolgen. Wat is het gevolg van zonden? De gevolgen van zonde zijn slecht. Want de dienaar wordt (dan) gemakzuchtig in het ongehoorzamen van Allah (عز وجل). Hij blijft zich scharen met de shayṭān totdat hij hem in shirk laat vervallen. Vandaar dat sommige geleerden zeiden: “Zonden zijn een doorgeefluik naar shirk.” M.a.w.: Dat hij (de shayṭān) de mens stapsgewijs laat zondigen totdat hij zijn doel bereikt. Wij zoeken toevlucht bij Allah! Wat hierop wijst is de uitspraak van Allah (تبارك و تعالى): “Wanneer onze Verzen aan hem worden voorgedragen, zegt hij: (Dit zijn slechts) fabeltjes van vroeger. Nee! Maar hun harten zijn bedekt met dat wat zij verwierven”[2] Wanneer zonden het hart bedekken, en wij zoeken toevlucht bij Allah, dan laten zij (de zonden) hem de edele qurʾānische Verzen van Allah als fabeltjes van vroeger zien. M.a.w.: verhaaltjes van vroeger. Wanneer een persoon dus de gevolgen van zonden overpeinst, dan is dit een middel om er weg van te blijven.

Ten derde: Dat hij weet dat zonden niets anders toevoegen dan de distantiëring van Allah. En wanneer hij zich van Allah distantieert, dan zullen de mensen zich van hem distantiëren.  Want wanneer een persoon zich van Allah distantieert, dan ontstaat er eenzaamheid in zijn hart. Alsof hij dan een blad is met tekortkomingen en zonden die de mensen kunnen lezen. Je zult dan ondervinden dat de vernedering voor hem is voorgeschreven. Hij dient dit soort zaken dus te overpeinzen. Het zal hem helpen in het verlaten van zonden.

Ten vierde: Wat ook onder de (hulp)middelen valt: Is dat wanneer zondigen wordt veroorzaakt door slecht gezelschap, dan dient hij hen te vermijden. Want de Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft slecht gezelschap vergeleken met degene die ijzer smeedt. Hij steekt misschien je gewaad aan of je ondervindt een vieze geur van hem.

Bron: Liqā al-Bāb al-Maftūḥ nr. 103. Beluister de audio hieronder
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Inshiqāq (84):5

[2] Al-Muṭṭafifīn (83):13