Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Weledele Shaykh, is het toegestaan om de tayammum[1] te verrichten met een muur? Wetende dat deze muur van cement is gemaakt en niet van zand?

Antwoord:

Ja, het is toegestaan om de tayammum met de muur te verrichten. Omdat het vastgesteld is dat de  Profeet ﷺ de wuḍūʾ (kleine reiniging) met een muur verrichtte. Behalve wanneer de muur geverfd is. Want verf is niet van aarde gemaakt of een type ervan. Sterker nog, het is ontleedt van olie.

De tayammum is dus niet correct wanneer deze wordt uitgevoerd met een geverfde muur. Wanneer er zich echter stof op de geverfde muur bevindt dan is de tayammum wel correct vanwege het stof wat zich op deze muur bevindt.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Rituele wassing (voor het gebed) met zand wanneer er geen water is.