Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Wat is de regelgeving omtrent het roken? Is het roken verboden of afgeraden? En wat is de regelgeving omtrent het verkopen van sigaretten en ermee te handelen?

Antwoord:

Het roken is verboden omdat het slecht is en vele schadelijke effecten bevat. Allah heeft alleen de goede dingen vanonder eten, drinken en dergelijke voor zijn dienaren toegestaan en heeft de slechte dingen verboden. Allah zegt:

En zij vragen jou (O Muḥammad) wat voor hen is toegestaan (voedsel). Zeg: “voor jullie zijn aṭ-ṭayyibāt (alle soorten ḥalāl voedsel) toegestaan. [al-Māʾida (5):4]

En Allah zegt bij het kenmerken van Zijn profeet Muḥammad ﷺ in surā al-Aʿrāf:

Hij beveelt hen al-maʿrūf (islamitische monotheïsme en al hetgeen de islam beveelt) en verbiedt hen al-munkar (ongeloof, alle soorten polytheïsme en al hetgeen de islam verboden heeft). En hij staat hen aṭ-ṭayyibāt (al het goede en toegestane) toe en verbiedt hen al-khabāiʾith (al het slechte en verbodene). [al-Aʿrāf (7):157]

En het roken in al zijn vormen valt niet onder aṭ-ṭayyibāt (het goede), echter valt het onder de khabāʾith (het slechte). En zo ook alles wat bedwelmend werkt dit allen valt onder al- khabāʾith. Het is verboden om te roken, of het te verkopen of ermee te handelen vanwege de grote schadelijke effecten en desastreuze gevolgen die het bevat

En het is verplicht voor degene die rookte of het verkocht, om zich te haasten in het verrichten van berouw naar Allah en spijt te hebben van het verleden en vastbeslotenheid te hebben om hier niet meer naar terug te keren. En degene die oprecht berouw toont die zal worden vergeven door Allah zoals Hij (عز و جل)  zegt:

En keert jullie allen berouwvol ten Allah, O gelovigen, hopelijk zullen jullie welslagen. [al-Nūr (24):31]

En Hij (Allah) zegt:

En voorwaar, Ik ben zeer zeker vergevensgezind voor degene die berouw toont, gelooft (in Mijn eenheid en geen deelgenoten aan Mij toekent in de aanbidding) en goede daden verricht en vervolgens de leiding volgt. [Taha (20):82]

En de profeet ﷺ heeft gezegd:

“At-Tawba (berouw) wist datgene (van zonden) wat ervoor was.”

En hij ﷺ heeft gezegd:

“Degene die berouw toont van een zonde, is alsof hij geen zonde heeft verricht.”

En wij vragen Allah om de situatie van de moslims recht te zetten, en hen tegen al hetgeen te beschermen wat tegen zijn wetgeving in gaat. Voorwaar Hij is Alhorend, degene die (de smeekbeden) Verhoort.

Bron: officiële link & zie screenshots hieronder
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshot Arabische Bron: