Shaykh Ṣāliḥ Āl as-Shaykh zei het volgende:

Er is vermeldt over Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya dat toen er een aantal geleerden stierven die vijandig waren tegenover hem, hij zich inspande in het vervullen van de behoeften van hun vrouwen en kinderen.

Ook al waren zij zijn vijanden het specifieke recht van broederschap blijft. Een recht vanwege het Islam contract (tussen hen).

En wie is er om deze arme mensen (de vrouwen en kinderen) te helpen? Degene wiens ziel vrij is van begeerten. Degene die er niet op uit is om zijn ziel te laten overwinnen. Zodoende spant hij zich in voor hen. Hij verzorgde dus de kinderen en vrouwen van zijn vijanden en zij erkenden dit van hem.

Dit is ongetwijfeld het navolgen van de islamitische wetgeving en het plaatsen van de wetgeving boven zijn begeerten en wensen.

Het voorgenoemde vindt plaats en het kan zijn dat velen hierin succes worden geschonken.

Voetnoot vertaler: Moge Allah ons succes schenken om zo te zijn.

Bron: Ḥuqūq al-Ukhuwa blz. 22. Uitgever: Dār al-Musṭafa, Egypte. 1ste Druk 2013.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische bron: