Het Permanente Comité voor Islamitisch onderzoek en Fatāwā werd het volgende gevraagd:

Wat is het islamitisch oordeel over degene die in de nacht alcohol drinkt en s `ochtends opstaat om het gebed te verrichten? Is zijn gebed correct of niet?

Antwoord:

Wanneer een persoon het gebed verricht en deze voldoet aan haar pilaren, voorwaarden en verplichtingen, dan is het gebed correct. Hij krijgt zijn beloning voor het gebed en draagt de zonde van het drinken van alcohol. En deze persoon valt onder degenen die goede daden heeft gemixt met slechte daden. Allah (تعالى) zegt:

“Wie goed doet ter grootte van een mosterdzaadje, zal het zien. En wie slecht doet ter grootte van een mosterdzaadje, zal het zien.” [Az-Zalzala (99):7-8]

En bij Allah ligt al het succes. Moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch onderzoek en Fatāwā
Voorzitter: Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz
Vervangend voorzitter: Shaykh ʿAbd Ar-Razzāq ʿAfīfī
Lid: Shaykh ʿAbdullah Ghudayān

Bron: Fatāwa al-lajna as-dāʾima lil-buḥūth al-ʿIlmiyya wal-iftāʾ, deel 6 blz. 24. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedie-Arabie. 5de druk 2006.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshots Arabische Bron: