Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Is de afscheiding die een week na de menstruatie verschijnt onrein? En ben ik verplicht de ghusl (grote wassing) en wuḍūʾ (kleine wassing) te verrichten (wanneer dit plaatsvindt)?

Antwoord:

Wanneer het bloeden volledig is gestopt en de vrouw zich schoon heeft gemaakt, de ghusl heeft verricht en er vervolgens drab of geligheid uit komt, dan wordt dit alleen als een tenietdoener van de wuḍūʾ gezien.

Het valt niet onder menstruatie noch verplicht het de ghusl. Het valt echter wel onder de tenietdoeners van de wuḍūʾ. Zij verricht dan al-istinjā[1] en vervolgens de wuḍūʾ. Dit volgens de uitspraak van Umm ʿAtiyya (رضي الله عنا):

“Het was voor ons de gewoonte nadat we rein waren geworden, om de drab (viezigheid) en geligheid niet mee te tellen”.[2]

Bron: Masʾuliyyat al-ʿUlamāʾ wad-Duʿāt blz. 40. Uitgever: Dār kunūz ishbiliyya lil-nashr wat-tawzīʿ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2009.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Jezelf reinigen met water na urineren en ontlasting.

[2] Overgeleverd door Abū Dāwūd (207) en door al-Bukhārī (326) zonder de woorden Nadat we rein waren.

Screenshots Arabische Bron: