Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz Āl as-Shaykh zei het volgende bij het benoemen van voorbeelden van onrecht die sommige mannen plegen tegenover hun vrouwen:

…Het uitbuiten van haar zwakte door haar te misleiden om vele langdurige leningen af te sluiten op haar naam. Of men opent stichtingen op haar naam en dergelijke. Hierdoor verdrinkt zij in de schulden. En wanneer zij na een tijdje haar rekeningen raadpleegt, ziet zij dat de balansen nul zijn. Hij misleidt haar onder het mom van een gedeeld leven, vooruitgang, etc. Zelfs dat hij haar alleen datgene laat uitgeven wat in overeenstemming is met zijn onrecht, transgressie en begeerten. Vervolgens verlaat hij haar door haar te scheiden of vlucht hij weg van haar terwijl alle zaken op haar naam staan en zij zich in een onrustige toestand bevindt. Deze verachtelijke persoon die Allah niet vreest nodigt haar uit om vele leningen op zich te nemen waardoor al haar geld en haar salaris naar haar schulden gaan om die loze leningen af te lossen waar zij voor opdraait. Dit ter profijt van haar gemene echtgenoot. Dit allen is tegenstrijdig met de waarheid en het treedt buiten de weg van Allah.

Bron: https://mufti.af.org.sa/node/1768 & zie audio en screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshot Arabische Bron: