Shaykh Sulaymān ar-Ruḥaylī schreef het volgende[1]:

De 1ste stelregel in fitna; Volg niet je emoties en begrens het met de islamitische wetgeving:

Emotie kan als een storm zijn voor de mens. Het kan hem wegvagen en doen afwijken van het correcte. Velen die in fitan zijn belandt, zijn hier in vervallen vanwege emoties. Emoties zijn dus (als) stormen. De verstandige (persoon) is degene die zijn emoties begrenst met zijn verstand en zijn verstand begrenst met de islamitische wetgeving.

Uiteraard is het niet zo dat een mens emotieloos of levenloos moet zijn, want dit is onmogelijk als mens zijnde. De mens kan niet om emotie heen. Maar het is echter wel gewenst dat zijn emotie begrenst wordt met zijn verstand waar Allah (عز وجل) hem mee heeft begunstigd. Het verstand is dus een begrenzing voor emotie.  Hij dient niet zijn emotie te volgen wanneer dit het verstand tegen gaat. Want sommige mensen zouden bepaalde fitan niet betreden als zij hun verstand van te voren hadden geraadpleegd. Laat staan als zij ook nog eens de islamitische regelgeving hier over wisten.

Ook dient de verstandige (persoon) zijn verstand te begrenzen met de (islamitische) wetgeving. Wanneer er een gedachte bij hem opkomt dan keert hij terug naar de (islamitische) wetgeving en weegt zijn verstand op tegen de (islamitische) wetgeving. Want het is bekend bij de moslims dat de (islamitische) wetgeving met niets is gekomen dat het verstand tegengaat. Sterker nog, de naql (overlevering)[2] komt overeen met het gezonde verstand. Het gezonde verstand komt dus overeen met de overlevering.

Vandaar dat je jouw verstand altijd dient voor te leggen aan de authentieke overlevering. Wanneer deze gedachte overeenkomt met de authentieke overlevering weet dan dat dit iets goeds is. En wanneer het de overlevering tegengaat weet dan dat het een ziekte is waar geen goeds in zit en blijf er dan ver van weg!

Vandaar dat wij zeggen dat de zaken die bij iemand opkomen die de zuivere overlevering tegengaan onder één van de volgende twee situaties vallen:

  1. Dat de overlevering niet authentiek is. Het valt dan onder de leugens over de Boodschapper van Allah ﷺ.
  2. Dat het verstand ziek is.

Het is echter onmogelijk dat een overlevering authentiek is en is overgeleverd in bijvoorbeeld de Ṣaḥiḥayn[3] of in één van de twee (Ṣaḥīḥs[4]) en het gezonde verstand tegen gaat.

Degene die dus bij een authentieke overlevering komt en vervolgens zegt: “Deze verwerp ik omdat mijn verstand het niet accepteert”, daarover zeggen wij: “Waarlijk jouw verstand is ziek en vereist genezing”. De genezing is dat je je verbindt met de geleerden van ahlus-sunna en van hen leert om de sunna te vereren en de betekenissen van de sunna leert. Dat je echter de sunna aanvalt terwijl jij niet tot haar specialisten behoort, dit is een ziekte voor jou en anderen.

Kortom, in tijden van fitan is het een plicht om niet je emoties te volgen. Deze dien je te begrenzen met je verstand en het verstand dien je te begrenzen met de (islamitische) wetgeving. -Einde-

Deel 1 nog niet gelezen? Lees het hier: https://www.ahloelhadieth.nl/?p=2699

Volgende deel (3): 2de Stelregel: Pas op voor haastigheid en wees bedachtzaam!

Bron: Ḍawābiṭ fī al-fitan yaḥtājuhā kul muslim blz. 4-5. Uitgever: Dār al-Mirāth an-nabawī lil-nashr wa tawzīʿ, Jeddah te Saoedi-Arabië. 2012. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: In zijn verhandeling genaamd: “Ḍawābiṭ al-Fitan yaḥtājuha kul muslim (Stelregels die iedere moslim nodig heeft in (tijden van) Fitan)”. Dit is het eerste deel en met de Wil van Allah zal de gehele verhandeling vertaald worden en in verschillende delen gepubliceerd worden.

[2] Voetnoot vertaler: An-Naql aṣ-Ṣarīḥ; De zuivere/correcte overlevering. D.w.z. de authentieke bewijzen uit de Qurʾān en Sunna.

[3] Voetnoot vertaler: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim.

[4] Voetnoot vertaler: Bukhārī of Muslim.

Screenshots Arabische Bron: