Shaykh Sulaymān ar-Ruḥaylī schreef het volgende[1]:

Alle lof is aan Allah, de Koning, de Gezegende, Degene Die Vrij is van tekortkomingen. Hij heeft ons met de islamitische religie geëerd en deze voor ons vervolmaakt en de gunsten voor ons voltooid. Ik getuig dat er geen god is dan Allah alleen, Degene die met recht te allen tijde aanbeden wordt. Hij heeft de gelovigen het Paradijs, het huis van vrede, beloofd en de zondaren het Hellevuur, het huis van wraak, beloofd. Ik getuig dat Muḥammad Zijn dienaar en Boodschapper is die gezonden is als barmhartigheid voor de schepsels. Allah verzegelde middels Hem de (zending van) Profeten. Hij was een zoete afsluiting. Degene die vasthoudt aan zijn sunna is recht geleid en degene die iets aan zijn zaak toevoegt wat er niet toebehoort wordt verworpen tezamen met een opeenhoping van zonden. Moge de volledige zegeningen en complete vrede met Hem ﷺ zijn. En moge Allah’s tevredenheid met zijn zuivere familieleden en edele eminente metgezellen zijn. Vervolgens dit:

Het is bekend dat de Profeet ﷺ fitan[2] heeft verduidelijkt, er hevig tegen heeft gewaarschuwd en de middelen om eruit te komen heeft toegelicht. Hij hechtte grote waarde aan dit onderwerp en zo ook de metgezellen (رضوان الله عليهم). Zij waren gewoon om over de fitan te vragen. Zij vroegen de Boodschapper van Allah ﷺ gedurende zijn leven hieromtrent, en na zijn dood vroegen zij degenen die het meest geleerd waren hierover.

Dit duidt erop dat het voor de moslim gewenst is om zich te bekommeren over de kwestie van fitan. Niet om er in te vervallen of het aan te stichten, maar om er voor op te passen, er tegen te waarschuwen en zodat hij de middelen kent die hem ervan zullen behoeden.

En wij hebben dit ernstig nodig in deze tijd. Want wij leven in een tijd waarin wij overspoeld zijn met golven van fitan. De fitan zijn toegenomen en vermenigvuldigt. Zowel de fitan van verscheidene twijfels alsook de fitan van begeerten zijn toegenomen en zijn als een hevige vloed geworden. Vooral omdat wij in een tijd leven waarin de communicatiemiddelen zijn toegenomen. Alles wat er in deze wereld gebeurt is alsof het in één wijk gebeurt. Een persoon wordt blootgesteld aan de wereldse fitan terwijl hij zich in zijn eigen huis begeeft. Zowel fitan die te maken hebben met twijfels alsook begeerten. Tot het punt dat de mens betrokken raakt bij fitan in zijn eigen huis, op straat, op werk, op school en op iedere (andere) plek!

Dit is een korte verhandeling die een aantal islamitische stelregels verduidelijkt waar iedere moslim behoeftig aan is. Hij dient ze in acht te nemen in tijden van fitan. En de stelregels zijn in werkelijkheid veel. Zij worden onttrokken vanuit de bewijzen van het boek (de Qurʾān), de sunna en de woorden van de vrome voorgangers. Wij zullen de meest belangrijke ervan samengevat voorleggen. -Einde inleiding-

Volgende deel (2): De 1ste stelregel in fitna; Volg niet je emoties en begrens het met de islamitische wetgeving.

Bron: Ḍawābiṭ fī al-fitan yaḥtājuhā kul muslim blz. 3-4. Uitgever: Dār al-Mirāth an-nabawī lil-nashr wa tawzīʿ, Jeddah te Saoedi-Arabië. 2012.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: In zijn verhandeling genaamd: “Ḍawābiṭ al-Fitan yaḥtājuha kul muslim (Stelregels die iedere moslim nodig heeft in (tijden van) Fitan)”. Dit is het eerste deel en met de Wil van Allah zal de gehele verhandeling vertaald worden en in verschillende delen gepubliceerd worden.

[2] Voetnoot vertaler: Fitan; Meervoud van fitna (beproeving/rampspoed).

Screenshots Arabische Bron: