Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Wat is de regelgeving omtrent het klappen en fluiten. Welke vorm van fluiten is verboden en wat is het bewijs voor dit verbod?

Antwoord:

Wanneer je nu zou opstaan en zou klappen en fluiten wat zouden wij dan zeggen: is deze persoon bezeten of bij zijn verstand? Wat is de reden voor het klappen en fluiten?

Vragensteller:

Wat plaatsvindt in wedstrijden en dergelijke.

Shaykh al-ʿUthaymīn:

Bijvoorbeeld het klappen voor een winnende persoon die het beter heeft gedaan dan anderen, of een persoon die het goede antwoord heeft gegeven en dergelijke. Ikzelf zie daar niets mis mee. Wat betreft het fluiten daar heb ik persoonlijk een afkeer tegen. En ik kan niet zeggen dat het islamitisch gezien afkeurenswaardig is omdat ik daar geen bewijs voor heb.

Vragensteller:

En het klappen?

Shaykh al-ʿUthaymīn:

Daar is niets mis mee. Wat betreft de uitspraak van de boodschapper (عليه الصلاة والسلام):

“Wanneer jullie iets in het gebed merken, dan dienen de mannen subḥānĀllāh te zeggen en de vrouwen dienen te klappen.”

Dit is in het gebed.

Wat betreft de uitspraak van Allah (تعالى):

“En hun gebed bij het huis (de Kaʿba) was niets anders dan gefluit en geklap.” [al-Anfāl (8):35]

De Quraysh aanbaden Allah hiermee (i.e. het klappen en fluiten) bij Masjīd al-Ḥarām. Zij klapten en floten in plaats van het verrichten van de sujūd (neerknieling) en rukūʿ (neerbuiging).

Echter een persoon die ziet dat iemand het beter doet dan een ander en hem wil aanmoedigen door middel van het klappen, hier is niets mis mee.

Vragensteller:

En het genoemde vers, zit daar geen bewijs in?

Shaykh al-ʿUthaymīn:

Nee, het bevat geen bewijs. Zij namen dit als aanbidding.

Vragensteller:

Het fluiten o Shaykh, welke soort gefluit? Bijvoorbeeld het fluitsignaal van de scheidsrechter tijdens een wedstrijd?

Shaykh al-ʿUthaymīn:

Wat betreft het gefluit, ik heb hier een persoonlijk afkeer tegen en heb hier geen bewijs voor. Wanneer een persoon mij om bewijs zou vragen dan zou ik niet in staat zijn om te zeggen dat ik bewijs heb!

Bron: Liqā al-Bāb al-Maftūḥ nr. 119. Beluister de audio hieronder
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl