Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd: 

Weledele Shaykh, kunt u aangeven of er aanwijzingen zijn waarmee de dienaar kan weten of hij het niveau van taqwā (godvrees) heeft behaald, zodat hij deze weg (d.w.z. hetgeen waar hij zich op bevindt) kan voortzetten? Of is dit een niveau die alleen bij Allah bekend is?

Antwoord:

Degene die van zichzelf weet dat hij zich op de weg begeeft die door de Boodschapper van Allah is uitgestippeld, namelijk het uitvoeren van Allah`s verplichtingen, het wegblijven van Allah`s verboden en standvastigheid op deze religie, degene die dit van zichzelf weet en omwille van Allah houdt en haat, zich inzet om Allah te gehoorzamen, wegblijft van Zijn verboden en zijn voorzieningen op een alāl manier verdient, laat hem dan weten dat hij in deze situatie van de mensen van taqwā is.

Laat hem Allah bedanken en Hem om standvastigheid vragen. En wanneer hij weet dat hij iets van tekortkomingen heeft zoals het nuttigen van arām, het consumeren van rente, liegt en bedriegt, valse eden aflegt, het breken van familiebanden en dergelijke zonden, laat hem dan weten dat deze tawqā en imān (geloof) tekortschiet en wat werk vereist. Laat hem streven in het herstellen (van zijn taqwā en imān) door middel van berouw, istighfār (het vragen van vergiffenis) en het verlaten van de zaken die Allah`s Geboden tegen gaan.

Hiermee weet de verstandige gelovige dat hij zich in deze wereld altijd in een staat van eb en vloed, afname en toename en zwakte en sterkte begeeft totdat hij zijn Heer ontmoet. En dat hij in gevaar is. Laat hem daarom vasthouden aan het goede en zijn best doen om hier standvastig op te blijven. In de hoop dat wanneer zijn tijd aanbreekt (om te sterven) hij zich in een situatie van volmaaktheid begeeft, niet in een situatie van gebrekkigheid. Moge Allah ons bijstaan. 

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl