Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn zei het volgende:

…Bijvoorbeeld de echtgenoot die wil dat zijn echtgenote hem zijn volledige rechten geeft. Hij accepteert geen nalatigheid met betrekking tot zijn rechten, maar wanneer het haar rechten betreft dan is hij nalatig en geeft haar niet wat haar toekomt.

En hoeveel vrouwen klagen wel niet over deze type echtgenoten (en wij zoeken toevlucht bij Allah). Zodanig dat bij veel vrouwen de echtgenoot eist dat hij zijn volledige rechten krijgt terwijl hij nalatig is in haar volledige rechten. Sterker nog, het kan zijn dat hij de meeste rechten van haar zoals onderhoud, goede omgang en dergelijke verwaarloost.

En het vreemde beste broeders, is dat dit veel voorkomt bij praktiserende mensen. Zelfs dat sommige vrouwen zeggen: “Ik heb deze echtgenoot slechts verkozen vanwege zijn reputatie en het praktiseren om vervolgens het omgekeerde te ondervinden.” Hij is dan erger dan de zondaren met betrekking tot zijn echtgenote. Wat moet ik (over hen) zeggen? Zij wiens uiterlijk ogenschijnlijk het praktiseren is. Denken zij dat het praktiseren slechts het aanbidden van Allah is en dat zij de rechten van de mensen kunnen verwaarlozen?

Het onderdrukken van de mensen weegt zwaarder dan het onderdrukken van jezelf met betrekking tot het recht van Allah. Want wanneer een persoon zichzelf onderdrukt met betrekking tot het recht van Allah, dan valt hij onder de Wil van Allah zolang het geen afgoderij betreft. Als Allah wil dan kan Hij hem vergeven of bestraffen. Maar het recht van andere mensen valt niet onder de Wil van Allah en dient volledig vereffend te worden. Vandaar dat de Profeet ﷺ zei: “Weten jullie wie de muflis (failliet) is?” Zij (de metgezellen) zeiden: “Bij ons is de muflis degene die geen dirham of bezit heeft.” Hij zei: “Waarlijk, de muflis in mijn umma is degene die op de dag der opstanding komt met bergen aan goede daden. Hij zal komen terwijl hij die en die onrecht heeft aangedaan, die en die beledigd heeft, die en die geslagen heeft en die en die zijn geld heeft ontnomen. Ieder van hen zal van zijn goede daden nemen en wanneer deze opraken voordat de rekeningen vereffend zijn, dan zal er wat van hun zonden worden genomen en op hem geworpen worden. Vervolgens wordt hij in het Hellevuur geworpen.”[1]

Mijn advies aan degenen (praktiserend of niet) die de rechten van hun echtgenoten verwaarlozen is om Allah (عَزّ وجَلّ) te vrezen.

Bron: Uitleg van Surū al-Muṭṭaffifīn 2:39-5:32. Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Overgeleverd door Muslim nr. 2581.