Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Is het verplicht voor een vrouw om haar hoofd en voeten te bedekken tijdens de sujūd at-tilāwa[1]?

Antwoord:

De voorgenoemde bedekking is geen verplichting. Omdat de sujūd at-tilāwa geen gebed is volgens de meest juiste opinie onder de geleerden. Het is echter overgave aan Allah en nederigheid voor Hem. Net zoals dit het geval is bij het reciteren, dhikr (het gedenken van Allah), etc.

Sommige geleerden zeiden dat het (i.e. sujūd at-tilāwa) zoals het gebed is waarbij aṭ-ṭahāra (de reiniging) en het bedekken van de ʿawra verplicht is. Wanneer de vrouw de sujūd verricht met bedekking dan is dit beter, om zodoende uit het geschil (tussen de geleerden) te treden.

Maar als de vrouw alsnog de sujūd verricht zonder haar hoofd te bedekken of zonder ṭahāra, dan is haar sujūd correct en is hier niets mis mee zoals dit ook het geval is bij de mannen volgens de meest correcte mening van de geleerden. Omdat er geen bewijs is om ṭahāra als voorwaarde te stellen. Want sujūd at-tilāwa kan voorkomen wanneer iemand zonder ṭahāra de Qurʾān uit het hoofd reciteert. Het is ook niet vastgesteld dat de Profeet ﷺ opdroeg (om in deze situatie) de ṭahāra te verrichten. Ook is het vastgesteld op gezag van Ibn ʿUmar wat erop duidt dat dit geen voorwaarde is en dat er niks mis mee is om de sujūd te verrichten zonder ṭahāra.

Kortom, sujūd at-tilāwa en sujūd ash-shukr[2] vereisen geen ṭahāra. Wanneer men (bijvoorbeeld) het nieuws krijgt van een pasgeboren kindje, een Islamitische verovering of nieuws ontvangt wat de moslims verblijdt, en hij Allah gedankt door de sujūd te verrichten, dan is hier niets mis mee. Ook al bevindt hij zich in een onreine staat.

Toen (Abū Bakr) aṣ-Ṣiddīq hoorde over de dood van Musaylama al-Kadhāb[3] verrichte hij ook sujūd ash-shukr.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4405. Zie screenshot hieronder.
Vertaler: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: De neerknieling (sujūd) bij het reciteren van bepaalde verzen uit de Qurʾān.

[2] Votenoot vertaler: De neerknieling van dankbetuiging.

[3] Voetnoot vertaler: Musaylama de leugenaar. Een person die beweerde een profeet te zijn na de dood van onze Profeet Muḥammad ﷺ. Abū Bakr’s leger bevocht hem en zijn volgelingen totdat hij verslagen werd.

Screenshot Arabische Bron: