Shaykh ʿAbd ar-Raḥmān b. Nāṣir al-Barrāk werd het volgende gevraagd:

Wat is het oordeel over het reciteren van Qurʾān uit een smartphone zonder wuḍūʾ?

Antwoord:

Alle lof is aan Allah alleen, moge de vrede en zegeningen op degene zijn waarna geen Profeet meer komt. Vervolgens dit:

Zoals bekend is ṭahāra (de wuḍūʾ) van de kleine onreinheid geen voorwaarde bij het reciteren van de Qurʾān uit het hoofd. Zelfs niet wanneer men in een staat is van de grote onreinheid.

Echter het reinigen voordat men Qurʾān leest is beter ook al is dit uit het hoofd. Want het zijn de woorden van Allah en het reciteren met reinheid is respectvoller jegens Hem (Allah).

Wat betreft het lezen vanuit de Muṣḥaf[1], hiervoor geldt dat reinheid een essentiële voorwaarde is bij het aanraken van de Muṣḥaf. Dit volgens de bekende overlevering:

‟Niemand dient de Qurʾān aan te raken behalve in een staat van reinheid.”

Zo ook volgens de overleveringen van de metgezellen en hun opvolgers. Dit is ook de mening van de meerderheid van de geleerden. Dat het verboden is voor degene die in een onreine staat is om de Muṣḥaf aan te raken, of dit nu is voor het reciteren of iets anders.

Vanwege het bovengenoemde wordt het duidelijk dat de smartphone en soortgelijke apparatuur waarin Qurʾān is opgeslagen niet dezelfde regelgeving hebben als de Muṣḥaf. Want de letters van de Qurʾān die zich in deze apparaten bevinden verschillen met de letters die aanwezig zijn in de Muṣḥaf. Zij bestaan niet in de vorm waarin zij gelezen worden (uit een Muṣḥaf). Echter bestaan zij uit frequenties die letters vormen wanneer deze worden opgevraagd. Hierdoor verschijnen ze op het scherm en verdwijnen weer wanneer men naar een ander vers gaat.

Vandaar dat het toegestaan is om een smartphone of bandje aan te raken waarop Qurʾān is opgeslagen en ervan te lezen. Ook al is men in een staat van onreinheid.

Er moet wel gezegd worden dat het lezen uit een Muṣḥaf beter is. Want de gehele Qurʾān bestaat uit zichtbare letters. En wanneer je afhankelijk bent van een smartphone dan resulteert dit altijd in het verlaten van de Muṣḥaf. Het lezen uit de Muṣḥaf is ook dichterbij het eren (en verheerlijken) van de Qurʾān recitatie. Omdat dit verreweg is van het gehecht raken aan deze toestel, de smartphone. Het is ook bekend dat de smartphone naast de Qurʾān ook andere zaken bezit zoals afbeeldingen en oneindig geklets (en afleidingen). Hierdoor wordt waarheid met valsheid vermengd. Dit zorgt ervoor dat degene die vanuit een smartphone reciteert wisselt tussen het reciteren (van Qurʾān) en het kijken naar bepaalde berichten, afbeeldingen of audio’s die hij zich herinnert. Of dat hij het laatste nieuws op gaat zoeken of afgeleid raakt door de binnenkomende notificaties. Vandaar dat het direct lezen uit de Muṣḥaf dichterbij khusūʿ (devotie) komt en men zich beter kan richten op de recitatie zonder afbreking. Verlaat de Muṣḥaf dus niet O dienaar van Allah.

Moge Allah ons profijt geven middels Zijn Boek en ons succes schenken in het begrijpen en volgen ervan. En Allah weet het beter

Geschreven door ʿAbd ar-Raḥmān b. Nāṣir al-Barrāk 19/1/1438NH.

Bron: https://sh-albarrak.com/article/2207. Zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Muṣḥaf is de Qurʾān wat van kaft tot kaft puur Arabisch is zonder dat er andere woorden bij vermeld worden die een uitleg geven. Hiermee wordt duidelijk dat een vertaling van de Qurʾān of een uitleg (tafsīr) van de Qurʾān geen Muṣḥaf is.

Screenshot Arabische Bron: