Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Weledele Shaykh, een vrouw parfumeert haar huis overdag in Ramadan. Is hier iets mis mee?

Antwoord:

Moge Allah haar belonen. Wierook o broeders verbreekt het vasten niet. Ook al zou men de wierookvat nemen en deze tussen hemzelf en de ghutra[1] plaatsen. M.a.w. ik bedek mijn gezicht met de ghutra zodat de wierook mijn ghutra en baard binnentreedt en wat hierop lijkt. Hier is niets mis mee.

Hetgeen waar men voor dient uit te kijken is dat men het wierookvat neemt en deze onder zijn neus plaats om vervolgens te inhaleren (of op te snuiven). Hier dient men voor op te passen, en er is niemand die dit doet.

Bron: Liqāʾ al-Bāb al-Maftūḥ nr. 197. Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: De witte of rood-witte doek die men in o.a. Saoedi-Arabië op hun hoofd dragen.