Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Wat is beter voor de vastende: het verbreken van zijn vasten of het vasten als men op reis is zonder moeilijkheden? Bijvoorbeeld het reizen met een vliegtuig of andere voertuigen van deze tijd?

Antwoord:

Het beste voor de vastende is om zijn vasten te allen tijde te verbreken tijdens het reizen. Degene die (toch) vast, daar is niets verkeerds aan omdat het vastgesteld is dat de profeet ﷺ en de metgezellen beide handelingen verrichtten. Maar als het erg warm is en het te zwaar wordt om door te gaan met vasten, dan dient men het vasten te verbreken en is het afgeraden om te vasten voor de reiziger. Toen hij ﷺ een man zag die zichzelf afschermde tegen de zon vanwege de hitte terwijl hij vastende was, zei hij ﷺ:

Het is niet van al-birr[1] om te vasten tijdens het reizen.”[2]

Het is vastgesteld dat hij ﷺ ook heeft gezegd:

Voorwaar Allah houdt ervan dat Zijn toestemmingen worden benaderd. Net zoals Hij een afkeer heeft tegen het benaderen van zonden.”[3]

In een andere overlevering (als toevoeging):

Net zoals Hij ervan houdt dat Zijn verplichtingen worden benaderd.”[4]

Er is geen onderscheid voor degenen die met auto`s, kamelen, boten, schepen of vliegtuigen reizen. Want zij allen vallen onder het reizen en mogen de toestemmingen nemen die gelden bij het reizen. Allah (سبحانه) heeft ten tijde van de profeet ﷺ regels vastgesteld voor zijn dienaren, de reiziger, de plaatselijke bewoner en degenen die na hem komen tot aan de Dag der Wederopstanding. Hij (سبحانه) is op de hoogte van de veranderingen van omstandigheden die plaatsvinden en de diverse middelen bij het reizen. Als de regelgeving anders zou zijn, dan zou Hij (سبحانه) ons hierover informeren zoals Hij (عز و جل) zegt in sūra An-Naḥl:

En we hebben naar jou het Boek (de Qurʾān) neergezonden als een verduidelijking voor alle zaken en als Leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de moslims.″ [An-Naḥl(16):89]

Hij (سبحانه) zegt ook:

‟En het paard, de muilezel en de ezel, zodat jullie erop kunnen rijden en (zij zijn) als een sieraad. En Hij schept wat jullie niet weten.″ [An-Naḥl(16):8]

Bron: https://binbaz.org.sa/fatwas/11677/ايهما-افضل-للمسافر-الفطر-ام-الصيام & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Allesomvattende woord voor het goede.

[2] Overgeleverd door Bukhārī nr. 1946 & Muslim nr. 1110. Vanuit de overlevering van Jābir b. ʿAbdullah (رضي الله عنهما).

[3] Overgeleverd door Imām Aḥmad nr. 55839. Vanuit de overlevering van Ibn ʿUmar (رضي الله عنهما) & authentiek verklaard door Al-Albānī in Ṣaḥīḥ al-Jāmīʿ nr. 1885.

[4] Overgeleverd door Ibn Ḥibbān nr. 354 & Aṭ-Ṭabarānī in Al-Kabīr nr. 11880. Vanuit de overlevering van Ibn ʿAbbās (رضي الله عنهما) & authentiek verklaard door Al-Albānī in Ṣaḥīḥ al-Jāmīʿ nr. 1885.

Screenshot Arabische Bron: