Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

(Hoe zit het met) degene die suikerziekte heeft in ramadan?

Antwoord:

Degene die suikerziekte heeft en niet in staat is om te vasten en de suikerziekte een voortdurende ziekte is die in de nabije toekomst niet weg gaat en hij hierdoor niet kan vasten, die is door Allah opgedragen met een boetedoening (fidya) voor iedere dag (die hij niet vast). Allah (جل و علا) zegt:

“En degenen die alleen met grote moeite kunnen vasten, kopen het af door een behoeftige te voeden.” [Al-Baqara (2):184]

M.a.w. hij dient voor iedere (niet gevaste) dag anderhalve kilo aan eten te betalen. Hij geeft dit dagelijks of hij spaart dit op en geeft het aan het begin, einde of in het midden van de maand en geeft dit dan (in zijn geheel) aan een behoeftige of aan een behoeftig gezin.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl