Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Ik heb gehoord dat u het toestaat voor de menstruerende vrouw die overdag rein wordt tijdens Ramadan om te eten en te drinken, en dat zij de rest van de dag niet hoeft te vasten. Zo ook voor de reiziger die overdag aankomt in zijn woonplaats. Klopt dit, en wat is uw beweegreden hiervoor?

Antwoord:

Ja, wat u gehoord heeft is correct. Voor zowel de menstruerende die rein wordt, alsook de reiziger die overdag aankomt in zijn woonplaats.

Dit is (ook) een van de twee overleveringen op gezag Imām Aḥmad (رحمه الله) en het is de madhab van Imām Mālik en Ash-Shāfiʿī (رحمهما الله).

Het is overgeleverd op gezag van ʿAbdullah b. Masʿūd (رضي الله عنه) dat hij zei: “Degene die aan het begin van de dag eet, eet ook aan het einde ervan.”

Het is ook overgeleverd op gezag van Jābir b. Zayd Ash-Shaʿtāʾ (een van de jurisprudentie geleerden van de tābiʿīn[1]) dat hij terugkwam van een reis en zijn vrouw aantrof die rein was geworden van haar menstruatie op diezelfde dag, waarop hij geslachtsgemeenschap had met haar. Deze overlevering staat vermeld in (het boek) Al-Mughnī zonder dat de auteur er commentaar op gaf.

En er is geen profijt om de dag verder te vasten omdat het vasten van die dag niet correct is behalve vanaf het moment van fajr (ochtendgebed).

En ook omdat het eten voor hen aan het begin van de dag openlijk en innerlijk is toegestaan met de kennis dat zij weten dat het Ramadan is. Allah heeft het vasten slechts opgedragen vanaf het begin van de dag vanaf fajr. Op dit tijdstip vielen zij niet onder deze verplichting en zodoende vallen zij niet onder degenen die opgedragen zijn te vasten.

En ook omdat Allah de reiziger en de menstruerende slechts heeft opgedragen de gemiste dagen op een ander tijdstip in te halen. Als wij hen verplichten te stoppen met eten dan hebben wij hen met meer zaken opgedragen dan Allah. Omdat wij hen dan verplichten met het stoppen met eten alsmede ook het inhalen van die dag. Wij hebben hen dan met twee zaken opgedragen terwijl de verplichting één is, namelijk het alleen inhalen van de gemiste dagen wat tevens het bewijs is dat het ander niet verplicht is…[2]

Maar het is gewenst dat men niet openlijk eet en drinkt wanneer dit een nadeel met zich meebrengt.

Bron: Majmūʿ fatāwā wa rasāʾil al-ʿUthaymīn deel 19 blz. 102-104. Uitgever: Dār at-tharyā lil-nashr wa tawzīʿ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2003.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Degenen die na de metgezellen kwamen.

[2] Voetnoot vertaler: De volgende 3 paragrafen zijn overgeslagen waarin de Shaykh ingaat op een andere mening van de geleerden, namelijk dat zij moet stoppen met eten op het moment dat ze rein wordt en die dag dient in te halen. De Shaykh verduidelijkt dat deze mening incorrect is.

Screenshots Arabische Bron: