Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Klopt het dat de betekenis van de volgende overlevering: “Degene die (de fouten van) een moslim bedekt, Allah zal hem bedekken” inhoudt dat als een persoon slechte of obscene daden verricht en ik dit bedek dat Allah mij zal bedekken? Ik hoop dat u dit kunt verduidelijken. Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Ja, dat klopt. Dit is een authentieke overlevering die (Imām) Muslim heeft overlevert op gezag van Abū Hurayra (رضي الله عنه) op gezag van de profeet ﷺ die zei:

“Degene die een moslim van één van zijn wereldse moeilijkheden verlicht, Allah zal dan één van zijn moeilijkheden verlichten op de dag des oordeels, en degene die andermans ongemak vergemakkelijkt, Allah zal het hem dan makkelijk maken in deze wereld en in het hiernamaals, en degene die (de fouten van) een moslim bedekt, Allah zal hem dan in deze wereld en het hiernamaals bedekken.”

In de twee Ṣaḥīḥs (Bukhārī en Muslim) op gezag van Ibn ʿUmar (رضي الله عنهما) op gezag van de profeet ﷺ die zei:

“De moslim is de broeder van een (ander) moslim. Hij pleegt geen onrecht jegens hem noch levert hij hem over (aan zijn vijand). En Degene die een steun is voor zijn broeder, Allah zal een steun voor hem zijn. En degene die een moeilijkheid van een moslim verlicht, Allah zal dan één van zijn moeilijkheden verlichten op de dag des oordeels. En degene die (de fouten van) een moslim bedekt, Allah zal hem dan bedekken op de dag des oordeels.”

Dit is dus hetgeen wat is vastgesteld. Wanneer een persoon bij zijn broeder (omwille van Allah) iets ziet wat privé is, dan dient hij hem niet te schandaliseren en dit openlijk tussen de mensen bekend te maken. Hij dient dit echter verborgen te houden en hem te adviseren met het goede en hem uit te nodigen tot het tonen van berouw bij Allah. Hij dient hem niet bij de mensen zwart te maken.

Degene die dit verricht (i.e. de fouten van zijn broeder bedekt), Allah zal hem bedekken in deze wereld en het hiernamaals. Want de beloning vloeit voort uit de handeling.

Wat betreft degenen die openlijk hun zonden tussen de mensen tonen en zich niet schamen, zij hebben zichzelf al blootgesteld. Zij hoeven niet bedekt te worden. Zoals degene die alcohol tussen de mensen drinkt op marktplaatsen en bijeenkomsten. Deze persoon heeft zichzelf te schande gemaakt. Wij vragen Allah om welzijn!

Zo ook voor degene die andere zonden openlijk verricht en hier niets om geeft. Men dient dit te melden bij de gezaghebbers wanneer zij de straf uitoefen op hem en mensen zoals hem afschrikken.

Het bedekken (van fouten) geldt niet voor degene die openlijk obscene daden verricht en deze publiekelijk maakt. Wij vragen Allah om welzijn!

Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/11401 & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshot Arabische Bron: