Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā werd het volgende gevraagd:

Een man heeft zijn gebed een aantal maanden of jaren verlaten, dient hij deze gebeden verplicht in te halen?

Antwoord:

De meerderheid van de fuqahā (fiqh geleerden) zeggen dat het een plicht is om deze in te halen vanwege de algemene uitspraak van de profeet ﷺ:

“Een schuld aan Allah heeft meer recht om ingehaald te worden.”[1]

Sommige (andere) fuqahā zijn van mening dat degene die deze opzettelijk heeft gelaten niet hoeft in te halen. Omdat deze persoon ongeloof is begaan met het verlaten van zijn gebed. Ongeloof wat een persoon buiten de islamitische religie zet en zijn daden nietig maakt (Wij zoeken toevlucht bij Allah!).

Zij zeiden: Het inhalen is slechts verplicht voor degene die het is vergeten of vanwege slaap. Omdat deze persoon geëxcuseerd is, vandaar dat het voor hem is vastgesteld om deze in te halen om zodoende hetgeen wat hem voorbij is gegaan recht te zetten.

In tegenstelling tot degene die het gebed opzettelijk heeft verlaten. Hij wordt niet geëxcuseerd en verdient het niet om een mogelijkheid te krijgen om datgene wat hem voorbij is gegaan (aan gebeden) recht te zetten. Er is geen beloning voor hem behalve het hellevuur totdat hij berouw toont (bij Allah).

En bij Allah ligt al het succes.

Moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā
Vervangend voorzitter: Shaykh ʿAbdur-Razzāq al-ʿAfīfī (رحمه الله)
Lid: Shaykh ʿAbdullah b. Ghudayān (رحمه الله)
Lid: Shaykh ʿAbdullah b. Manīʿ

Bron: Fatāwa al-lajna as-dāʾima lil-buḥūth al-ʿIlmiyya wal-iftāʾ, deel 6 blz. 46. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedi-Arabië. 5de druk 2006. Zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Overgeleverd door Bukhārī, Muslim & Aḥmad.