Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Dien ik mijn gebed te herhalen wanneer ik ondervind dat mijn kleding waarmee ik gebeden heb iets van (najāsa) onzuiverheden bevat?

Antwoord:

Het herhalen van dat gebed is niet verplicht. Wanneer iemand op zijn kledingstuk onzuiverheden treft na het gebed, dan herhaalt men het gebed niet.

Zo ook wanneer men hier (in de eerste instantie) van op de hoogte was, maar het vervolgens is vergeten en het zich weer herinnert nadat het gebed is afgelopen. De correcte opinie is dat ook in deze situatie het gebed niet herhaalt hoeft te worden.

Want de boodschapper van Allah ﷺ werd (tijdens het gebed) door Jibrīl gewaarschuwd. Hij (Jibrīl) zei tegen hem ﷺ:

Jouw sandalen bevatten onzuiverheden.

De profeet ﷺ deed hierop zijn sandalen uit en herhaalde het eerste gedeelte van het gebed niet. Dit wijst erop dat het gebed niet herhaald dient te worden wanneer men het gebed (met onzuivere kleding) uit onwetendheid of vergeetachtigheid gebeden heeft en men er pas later achter komt. Dit is de correcte opinie.

Wanneer een persoon dus de taslīm[1] geeft en er vervolgens pas na het gebed achterkomt dat zijn kleding onzuiverheden bevat, dan is zijn gebed correct.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/14847 (eerste gedeelte van de fatwā). Zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: De vredesgroet (As-Salām ʿalaykum wa raḥmatullāh) waarmee het gebed wordt afgesloten.

Screenshot Arabische Bron: