Shaykh Ṣāliḥ Āl ash-Shaykh zei het volgende:

De Dajjāl leefde niet in het tijdsperk van de Profeet ﷺ. Wat betreft de overleveringen die vermelden dat hij leefde en gezien was, zoals het verhaal van Ibn Ṣāyid of Ibn Ṣayyād in Medina of (het verhaal) dat hij gevangen zat op een eiland die door de metgezellen (رضي الله عنهم) bezocht werd waarna hij tevoorschijn kwam en zij dit tegen de Boodschapper van Allah ﷺ vertelden, dit alles duidt er niet op dat hij leefde in die tijd. Of dat hij (in leven) zal blijven totdat hij tevoorschijn komt.

Wat betreft de overlevering in (Ṣaḥīḥ) Muslim[1] over het verhaal van de man die gevangen was op een eiland en over de Boodschapper van Allah ﷺ vroeg, sommige geleerden hebben deze overlevering als afwijkend[2] verklaard. Andere geleerden zeiden dat hij tevoorschijn kwam als een teken. Allah maakte hem een teken om de waarachtigheid van de Boodschapper van Allah ﷺ te bewijzen.

De bedoeling hiervan is dat de Dajjāl een mens is die door Allah (عز وجل) op een gegeven moment geschapen zal worden. Vervolgens zal Allah (جل جلاله) hem toestaan om uit de plek te verschijnen waar hij zich dan bevindt.

Bron: Sharḥ aṭ-Ṭaḥāwiyya deel 2 blz. 430. Uitgever: Maktaba Dār al-Ḥijāz li-n-nashr wa-t-tawzīʿ. 1ste Druk 2012. Zie screenshots hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] De overlevering van Jasāsa overgeleverd door Muslim nr. 2942. Dit is een lange overlevering waarin de Profeet ﷺ zei dat Tamīm ad-Dārī (رضي الله عنه) hem berichtte… en vervolgens vermeldde hij het verhaal van Al-Jasāsa en de Masīḥ ad-Dajjāl.

[2] Voetnoot vertaler: Shādh (afwijkend). Een overlevering die shādh is, is een overlevering die door een betrouwbaar persoon is overgeleverd maar tegen de overleveringen ingaat van personen die betrouwbaarder zijn dan hem. De afwijking kan in de tekst, ketting of beiden zitten. En Allah weet het beter.

Screenshots Arabische Bron: