Op 8/7/1391NH (29 August 1972) werd het koninklijke bevel nr. 1/137 uitgevaardigd met het oprichten van een instantie van grote geleerden[1]. In het vierde artikel van dit bevel stond het volgende:

“Een sectie (van deze instantie van grote geleerden) zal het Permanente Comité zijn waarvan haar leden door een koninklijke bevel gekozen zullen worden vanonder de aanwezige leden in de instantie van grote geleerden. Haar taak is het samenstellen en klaarmaken van (Islamitische) onderzoeken die door de instantie bediscussieerd worden en het uitvaardigen van Fatāwā[2] omtrent individuele zaken. Dit door vragen te beantwoorden omtrent zaken in geloofsleer, aanbiddingen en omgang. En het zal het Permanente Comité voor (Islamitisch) Onderzoek en Fatāwā heten.”

In het achtste artikel van de bijlage met het koninklijke bevel stond:

“Geen (enkele) Fatwā zal door het Permanente Comité worden uitgevaardigd behalve wanneer de minimale meerderheid van haar leden (die instemmen) is bereikt, wat een minimum van drie leden is. Wanneer de stemmen gelijk zijn dan is de stem van de voorzitter beslissend.”

In het negende artikel van de bijlage stond:

“Dat de voorzitter van het Comité en haar leden door ons aangesteld zullen worden en op voordracht van de bestuursvoorzitter van de onderzoeksafdelingen (Idārat al-Buḥūth).”

Na het koninklijke bevel werd het Comité op de volgende manier samengesteld:

  • Voorzitter: Shaykh Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ibrāhīm Āl ash-Shaych[3]
  • Vervangend voorzitter: Shaykh ʿAbd ar-Razzāq ʿAfīfī ʿAttiya[4]
  • Lid: Shaykh ʿAbd Allah b. ʿAbd ar-Raḥmān al-Ghudayān[5]
  • Lid: Shaykh ʿAbd Allah b. Sulaymān b. Munīʿ

Aan het eind van het jaar 1395NH (1976) werd zijn excellentie Shaykh Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ibrāhīm Āl ash-Shaych aangesteld als minister van Justitie en werd zijn eminentie Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allah b. Bāz[6] aangesteld als voorzitter van de onderzoeksafdelingen: Iftāʾ, Daʿwa en leiding[7] en voorzitter van het Permanente Comité.

In het jaar 1396NH (1977) werd Shaykh ʿAbd Allah b. Sulaymān b. Munīʿ aangesteld als vervangend voorzitter van de onderzoeksafdelingen, Iftāʾ, Daʿwa en leiding. In het jaar 1397 (1978) werd Shaykh ʿAbd Allah b. Ḥassan b. Quʿūd[8] aangesteld als lid in het Permanente Comité.

Opmerking vertaler: De huidige leden vandaag de dag zijn[9]:

  • De Muftī Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz Āl Ash-Shaykh
  • Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān
  • Shaykh Aḥmad b. ʿAlī b. Aḥmad Sayr al-Mubārikī
  • Shaykh ʿAbd al-Karīm al-Khuḍayr
  • Shaykh Muḥammad b. Ḥassan Āl Ash-Shaykh

Bron: Fatāwa al-Lajna ad-Dāʾima lil-Buḥūth al-ʿIlmiyya wal-Iftāʾ, deel 1 blz. 27-28. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedi-Arabië. 5de druk 2006.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Dit werd de instantie van grote geleerden genoemd (Hayʾat Kibār al-ʿUlamāʾ).

[2] Voetnoot vertaler: Islamitische oordelen.

[3] Voetnoot vertaler: Inmiddels al overleden (رحمه الله).

[4] Voetnoot vertaler: Inmiddels al overleden (رحمه الله).

[5] Voetnoot vertaler: Inmiddels al overleden (رحمه الله).

[6] Voetnoot vertaler: Inmiddels al overleden (رحمه الله).

[7] Al-Idarāt al- Buḥūth al-ʿIlmiyya wal Iftāʾ wa ad- Daʿwa wal Irshād.

[8] Voetnoot vertaler: Inmiddels al overleden (رحمه الله).

[9] Voetnoot vertaler: Zie: https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/PermCommittee.aspx

Screenshots Arabische Bron: