Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Ik gaap erg veel. Vooral tijdens het fajr gebed, zelfs dat het mij hindert in het gebed. Het (gapen) overkomt mij soms vier of vijf keer, vooral tijdens het ochtendgebed. Dit heeft ertoe geleid dat het mij verdrietig maakt wetende dat de Profeet ﷺ over het gapen heeft gezegd dat het van de shayṭān (duivel) is. Hoe bescherm ik mijzelf hiertegen?

Antwoord: Zonder twijfel is het gapen van de shayṭān zoals de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Voorwaar Allah houdt van niezen en heeft een afkeer tegen het gapen”.

En hij ﷺ heeft gezegd:

“Het gapen is van de shayṭān”.

Het is sunna voor de gelovige om zijn best te verrichten om het gapen tegen te houden en om zijn hand op zijn mond te plaatsen. Ook dient hij geen ‘hāh’[1] te zeggen want de shayṭān lacht hem dan uit. Dus de sunna in deze kwestie (het gapen) is proberen het gapen te weerhouden, niet te spreken bij het gapen en het plaatsen van de hand op de mond.

Wanneer een persoon ermee beproefd wordt dient hij dit te genezen door middel van verschillende manieren om het gapen weg te nemen. In de meeste gevallen ontstaat het gapen door luiheid en een volle maag. Waarschijnlijk gaat u ook laat naar bed wat ervoor zorgt dat u opstaat voor het fajr gebed in een staat van luiheid en zwakte omdat u slaap tekortkomt. Dit zorgt dus voor het gapen, vooral tijdens het fajr gebed. Dus mijn advies aan u is om vroeg naar bed te gaan zodat u voldoende slaapt wat ervoor zorgt dat u fit opstaat. Ik adviseer u ook als u opstaat om datgene te verrichten wat door Allah is vastgesteld door te zeggen:

“Lā ilāha illallah waḥdahu la sharīka lah, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu wa huwa ʿalā kullī shayin qadīr. SubḥānAllāh walḥamdulilah wala illāha illallah walAllāhu akbar wa la ḥawla wala quwata illa billah, alḥamdulilah alladhī aḥyānī baʿdama amātanī wa ilayhi nushūr”[2]

Zo heeft de Profeet ﷺ ons dat geleerd wanneer hij opstond in de nacht. Dus het is gewenst dit te zeggen wanneer u opstaat in het laatste gedeelte van de nacht. En wanneer u plotseling opstaat tijdens het slapen dient u dit ook te zeggen. U dient ook het volgende te zeggen bij het opstaan in de laatste gedeelte van de nacht:

“Alḥamdulilah alladhī aḥyānī baʿdama amātanī wa ilayhi nushūr”[3]

Door middel hiervan zal het gapen weggaan met de Wil van Allah aangezien het gapen van de duivel is. En met het verrichten van dhikr[4] wordt de duivel verdreven. Zo ook het vroeg slapen neemt luiheid en zwakte weg welk ontstaan door het laat naar bed gaan. Dus als het vroeg slapen samen met het gedenken van Allah (عز و جل) wordt verricht bij het opstaan, dan zal Allah (عز و جل) het gapen wegnemen. Wat ook helpt is het verrichten van de wuḍūʾ (kleine wassing). Dus het is aan u om datgene te verrichten wat Allah heeft opgedragen zoals het vroeg naar bed gaan en het verrichten van dhikr bij het opstaan. Allah (جل و علا) zal u dan bijstaan en dit kwaad waar u last van hebt en wat u verdrietig maakt wegnemen.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/15020 & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Doelende op het geluid wat meestal optreedt bij het gapen.

[2] Er is geen god behalve Allah, Hij is de enige, die geen andere goden naast zich heeft, het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof behoort Hem toe en Hij heeft macht over alle zaken. Alle lof behoort toe aan Allah die ons tot leven brengt nadat Hij ons liet sterven en tot Hem is de terugkeer.

[3] Alle lof behoort toe aan Allah die ons tot leven brengt nadat Hij ons liet sterven en tot Hem is de terugkeer.

[4] Voetnoot vertaler: Gedenken van Allah door middel van het verrichten van smeekbeden

Screenshot Arabische Bron: