Shaych ʿAbd al-ʿAzīz Āl as-Shaych werd het volgende gevraagd:

Wat is beter en verkrijgt de meeste beloning? Dat een moslim vergeving schenkt aan degene die hem onrecht heeft aangedaan hopende op de beloning van Allah, of het probleem onopgelost laten omdat hij van zijn (onrechtpleger) goede daden zal nemen op de Dag des Oordeel?

Antwoord:

Nee, de oorsprong is het vergeven. Allah (جل و علا) zegt:

“En degene die geduldig is en vergeeft, voorzeker dat behoort zeker tot de bepalende zaken (waar Allah naar aanspoort).” [As-Shūra (42):43]

En in de overlevering staat:

“Er is geen persoon die onrecht vergeeft behalve dat Allah hem zal laten toenemen in eer.”

Dus je vergeeft hem in deze wereld en Allah zal jou in gradaties verhogen en je succes schenken. Maar als je hem niet vergeeft dan dien je naar het dispuut te gaan op de Dag des Oordeel en kan de compensatie iets lichtzinnigs zijn.

Maar het vergeven in deze wereld terwijl je in staat bent zal je een groter aandeel (qua daad) geven op de dag dat je Allah ontmoet.

Bron: Beluister de audio hieronder. 
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl